2024.06.22, Szombat

Január 1-től jelentős jogszabályváltozások léptek hatályba az építésügyben: a bürokráciacsökkentés elvét szem előtt tartva bevezették az úgynevezett egyszerű bejelentési rendszert. Ennek következtében idén már nem kell építési engedélyezési eljárást indítani a legfeljebb 300 négyzetméter hasznos összes alapterületű új lakóépületeknél. Az építés tényének bejelentése után 15 nappal az új törvény szerint már meg is lehet kezdeni a munkálatokat, ráadásul a bejelentésért illetéket és igazgatási szolgáltatási díjat sem kell fizetni. Az épület tervezése és kivitelezése ugyanakkor továbbra is csak a jogszabályi előírásoknak megfelelően történhet.

A változás elvileg egyszerűsíti az építőipari folyamatokat, ám egyelőre rengeteg körülötte a kérdőjel. Ezek tisztázására hirdettek Építési jogi konferenciát január 20-ra a Szent István Egyetemre „Mit tehet a tervező, mit vizsgál a hatóság?” címmel.

A szervezők a beharangozóban úgy fogalmaznak, „óriási a bizonytalanság az építőipari szakemberek körében a 300 négyzetméter alatti lakóépületekre vonatkozó egyszerű bejelentési eljárással kapcsolatban”. Ezért döntöttek úgy, hogy konferenciát szerveznek, melyen fél nap alatt a lehető legpontosabban tisztázzák az egyszerű bejelentés bevezetésének következményeit, az ebből adódó feladatokat, felelősségi kérdéseket. Az új jogszabályok értelmezését öt szakember előadása segíti a jövő szerdai rendezvényen.

A tervezett program a tervlap.hu-n megjelent cikk alapján a következő.

Időpont: 2016. január 20., 14:00–18:00
Helyszín: SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Budapest XIV. ker., Thököly út 74.

13.30-14.00 Regisztráció – kérjük, érkezzen pontosan!

14.00-14.30 Az építész és a HÉSZ kapcsolata
Markó Balázs DLA dékán, SZIE Ybl Építéstudományi Kar
A konferenciának helyet adó SZIE Ybl Építéstudományi Kar dékánja – az építész szemével is – körüljárja: mit eredményezhet a szakmai munkában az, hogy a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) számos rendelkezése 2016. január 1. napját követően a korábbitól eltérő vizsgálat tárgyát képezi (képezheti), illetve hogy átalakult a településképi véleményezési eljárás jelentősége.

14.30-15.15 Egyszerű bejelentés – nagyobb építtetői, tervezői felelősség
Dr. Jámbor Attila ügyvéd, a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar oktatója, az ÉpítésiJog.hu portál szerkesztője
A 2016. január 1. napjától kiegészített Építési törvény és a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és az egyes építésügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 456/2015 (XII. 29.) Korm. rendelet egy eddig nem ismert lakóépület-építési lehetőséget vezetett be: az egyszerű bejelentést. Az előadás összefoglalja, hogy milyen épületek létesülhetnek az új előírások alapján, és milyen feladata, felelőssége van az építtetőnek, tervezőnek az új rendelkezések alkalmazása során.

15:15-15:50 Az egyszerű (?) bejelentési dokumentáció a tervező szemével
Dr. Szende Árpád okl. építészmérnök, igazságügyi szakértő, az MTA AICMNB vezetőségi tagja, a BME ÉMET oktatója A jogszabály szerinti bejelentési dokumentáció tartalmi követelményeit összevetve a szakmai követelményekkel a tervezőkben számos kérdés merül fel. Nem elegendő, hogy az egyszerű bejelentés szabályos legyen, az építtetői igényeknek is meg kell felelni, és valami alapján a kivitelezésnek is meg kell történnie. Az előadás az egyszerű bejelentési dokumentáció jogszabályi követelményei alapján javaslatokat tesz arra, hogy milyen módon és részletek mellett készülhetnek el a jogszabálynak és a szakmai követelményeknek is megfelelő dokumentációk.

15.50-16.20
Kávészünet

16:20-16:55 Az építésügyi hatóságok egyszerű bejelentéssel kapcsolatos feladatai
Baksa Lajos településmérnök, építésügyi hatósági irodavezető
Az építésügyi hatóságokhoz már 2016. első napjaiban megérkeztek az első egyszerű bejelentések. Egyelőre még kevesen tudják, hogy nem puszta bejelentésről, tényközlésről beszélhetünk a hatóság felé, a szabályszerű bejelentésnek szigorú tartalmi követelményei vannak. Az előadásból megtudható, hogy az építésügyi hatóságok a bejelentés során mit vizsgálnak (vizsgálhatnak), a bejelentés során milyen feladata van az építtetőnek, tervezőnek. Számtalan kérdést vet fel a gyakorlat – például a 2015. évben már megkezdett eljárások, építések tekintetében –, az előadás résztvevői a hatóságok részéről felmerülő lehetséges válaszokat is megismerhetik.

16:55 – 17:30 Egyszerű bejelentéssel épülő lakóépületek kivitelezésének ellenőrzése
Kiss Andor okl. építőmérnök, építőmester szakmérnök, vezető főtanácsos kormánytisztviselő Az egyszerű bejelentéssel épülő lakóépületek kivitelezés is csak szigorú jogszabályi feltételek teljesítése mellett kezdhető meg. Az előadás kitér az építési napló vezetése kapcsán felmerülő gyakorlati kérdésekre, illetve a kivitelezési dokumentáció hiányában végzendő kivitelezés során kötelezően figyelembe veendő követelményekre. A résztvevők megismerhetik, hogy az építésfelügyeleti hatóság mit fog vizsgálni, és az építésügy szereplői közül ki és milyen szankciókra számíthat szabálytalan kivitelezés esetében.

17.30-18.00
Kérdések, válaszok

(A programváltoztatás jogát a szervező fenntartja.)

(tervlap.hu)

Iparági híreképítési jog