2024.06.17, Hétfő

December 31-ével lezárult a régi uniós ciklus (2007-2013) számlabenyújtási szakasza, így a pályázók és az intézményrendszer is egyre jobban az új ciklusra koncentrálhat. A Portfolio összefoglalta a legfontosabb változásokat, amelyek közül számos lépés jelentős előrelépésnek számít, de egyúttal iparágakat is átrendez.

Az előző ciklushoz képest fontos könnyítés az utólagos önerő. A jövőben a támogatást ugyanis szinte teljes összegében kifizetik, és csak az utolsó tíz százalék lehívásához kell igazolni az önerőt. Fontos változás a pályázati biztosíték eltörlése is, vagyis a biztosítékmentesség. Az új szabályozás szerint biztosíték nyújtása nélkül juthat uniós támogatáshoz az a vállalkozás, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, és szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagyis nincs köztartozása. A biztosítéknyújtási kötelezettség alól a Kedvezményezett a feltételeknek való megfelelés esetén kérelem benyújtásával mentesülhet.

Az előlegkifizetés mértéke harmincról ötven százalékra emelkedett, ami szintén a pályázók likviditási helyzetét és a projektek gyorsabb megvalósítását segítheti.

A pályázatokat ezentúl pontozzák, és ez alapján értékelik. A beruházás megvalósítására pedig a pályázatok többségénél a korábbi 24 hónap helyett már csak 12 hónap áll rendelkezésre. Részben ezzel összefüggésben a nagy beruházások esetében már a pályázat benyújtásakor szükséges a jogerős építési engedélyek megléte.

Fontos változás az is, hogy a papíralapú pályázati benyújtást felváltja az online felület. Ugyanakkor az online felületen feltöltött pályázatok esetében 3 napon belül be kell küldeni papír alapon egy nyilatkozatot, amely hitelesíti, hogy valóban maga a pályázó nyújtotta be a pályázatot.

A 2007–2013-as ciklusban még a közép-magyarországi régió is bőven kapott forrást, most viszont már a relatív fejlettségi szintje miatt alig. Épp azért válik el a fővárostól Pest megye, hogy a következő, 2021-től induló ciklusban már ne sújtsa annyira az agglomerációt Budapest túlfejlettsége.

További változás, hogy a mostani pénzügyi időszakban csak a gyártó és feldolgozóiparban tevékenykedő cégeket segítik az úgynevezett kapacitásbővítő támogatásokból. Így a szolgáltató és a kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozásoknak kevesebb az esélyük, hogy pályázati forráshoz jussanak az eszközbeszerzés és ingatlanfejlesztés területén. Az előző költségvetési ciklusban nem volt ilyen iparági korlátozás.

A kormány erőteljesen korlátozta az új ciklusban az elszámolható költségek mértékét, ami így tehát a pályázatírók díjazási rendszerét alakítja át. Az elszámolható költségek között például a projektmenedzsmentre csak legfeljebb 2,5 %-os költségkeret áll rendelkezésre a pályázati kiírások többségénél. Mindez persze azt a célt is szolgálja, hogy az EU-tól megkapott forrásokat minél hatékonyabban és a tényleges projektekre fordítsák.

Az előző – 2007–2013 közötti – pénzügyi időszakban tizenöt operatív program volt, számuk most tízre csökkent, ugyanis összevonták a régiós programokat, amit a kormány célzottabb tervezéssel indokolt.

(portfolio.hu)

Galéria

Pályázatokpályázatok