2024.05.20, Hétfő

Kisszállás Község a Környezet és Energia Operatív Program keretében elnyert pályázat segítségével szennyvízcsatorna hálózatot és szennyvíztisztító telepet építhetett, a kivitelezési munkálatok befejeződtek, a projekt sikeresen lezárult. A projekt elszámolható nettó költsége 1 186 062 345 Ft, melyhez Kisszállás Község Önkormányzata 1 126 759 227 Ft vissza nem térítendő európai uniós forrást nyert el.

2015. november 25-én ünnepélyes záró rendezvény keretében adták át a kisszállási szennyvízberuházás eredményeként megvalósult csatornahálózatot és szennyvíztisztító telepet, ezzel befejeződött a „Kisszállás szennyvíztisztítása és csatornázása” című, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0044 azonosítószámú projekt megvalósítása a településen. A rendezvényen Kispál István polgármester hangsúlyozta: Fontos lépés ez a fejlesztés Kisszállás életében, hiszen a lakosság régóta várta már a beruházás megvalósulását. A polgármester bemutatta az elmúlt 5 év fontosabb mérföldköveit, majd köszönetet mondott a projekt közreműködőinek, megvalósítóinak, valamint a lakosságnak. A polgármester - megköszönve a lakosság türelmét, bizalmát - kiemelte, a beruházás átadásával Kisszállás is csatlakozott azon települések sorába, amelyek a szennyvízkezelést környezettudatosan, európai módon valósítják meg a jövőben.

Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője elismerte a kisszállásiak erőfeszítéseit, majd kiemelte: ez a fejlesztés is fontos lépése annak, hogy a település bekapcsolódjon a térség gazdasági vérkeringésébe, melyhez a 2014-2020-as programozási időszakban számos forrás nyílik meg Kisszállás előtt. A lakosság meghívásával megrendezett projektzáró eseményen Zadravecz Renáta projektmenedzser bemutatta az elmúlt időszak fontosabb projekteseményeit, Horváth Szabolcs, a kivitelezői konzorcium részéről ismertette a kivitelezés mérföldköveit, majd a rendezvény a szennyvíztisztító telepen szalagátvágással, sajtótájékoztatóval zárult. A beruházás során 950 db gravitációs házi bekötés létesült, megépült 26241 méter utcai gravitációs gyűjtőcsatorna, 4 db hálózati átemelő, valamint 2859 méter szennyvíz nyomóvezeték. A település határában elkészült a 225 m3 /nap teljes kapacitású SBR rendszerű szennyvíztisztító telep.

A projektet Kisszállás Község Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. konzorciumi megállapodás keretében valósította meg.

A fejlesztés az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg Kisszálláson

Galéria