2024.04.21, Vasárnap

 

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Beszerzési és logisztikai igazgatósága (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) várja azon cégek írásos jelentkezését, akik a tárgyban jelzett feladat elvégzésére képesek. 

Vállalkozóval szemben támasztott elvárások a következők: 

* Előző két évben árbevétele meghaladja az évenkénti 100 MFt-t 
* Pozitív mérleg adatok 
* Minimum 10 fő saját szakmunkás létszámmal rendelkezik (festő, kőműves, asztalos, vízszerelő, villanyszerelő, stb.) 
* Rendelkezik a kiírt feladathoz szükséges szakági felelős műszaki vezetőkkel (építész, épület gépész, épület elektromos) 
* 2014-15. évben a kiírt feladathoz hasonló legalább 5 db min. 20 MFt összegű generál kivitelezésben megvalósított referenciával rendelkezik 

A jelentkezőktől kérjük e-mailben megadni az alábbi adatokat: 

1. A cég rövid, maximum 1 oldal hosszúságú, üzleti bemutatását, benne az alábbi adatokkal: 
* A cég neve, székhelye, alapításának éve, jegyzett tőkéje, 
* Változások átalakulások, tulajdonosok, vállalati kapcsolódások (anya-, leányvállalatok), 
* Szolgáltatás-portfolió földrajzi/területi eloszlása, 
* Kapcsolattartó személy neve, e-mail címe, telefonszáma, 
* Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 2014-2015 évben (KSH statisztikai jelentés), 
* Az utolsó két lezárt pénzügyi év árbevétele, adózás előtti és mérleg szerinti eredménye, működési cash-flow, 
* Minősítések (ISO stb?) 

2. Szakmai adatok: 
* A pályázat tárgyának megfelelő, minimum az előző két év során végzett referencia munkák ismertetése (téma, megbízó, volumen, munkavégzés helye) táblázatos formában. 
* Szakági felelős műszaki vezető(k) kamarai névjegyzéki száma, 
* Szakmunkás állomány szakmánkénti létszáma 

Jelentkezni lehet 2015. október 20-án 16.00 óráig a következő e-mail címre küldött, a kért információkat .doc formátumú csatolmányként tartalmazó elektronikus levélben: [email protected]

Ajánljuk még