2024.06.17, Hétfő
Új víztoronnyal gazdagodik az erődök városa
Illusztrációs fotó

Új víztoronnyal gazdagodik az erődök városa

magyarepitok.hu. Közbeszerzési Hatóság

2021.10.28. 07:30 - Kolinek Nóra

Komárom ivóvízellátásának bővítését és a város ipari parkjának víziközműhálózat-fejlesztését az EuroAszfalt Kft. végzi el.

Hirdetés

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és Komárom önkormányzata kihirdette a komáromi kutak felújításáról szóló Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) támogatásában megvalósuló projekt nyertes ajánlattevőit. A Közbeszerzési Hatóság oldalán található információk szerint a tervezéssel egybekötött kivitelezéseket a Mészáros és Mészáros Kft. az EuroAszfalt Kft.-vel konzorciumban végzi el.

A hirdetményben foglaltak szerint a feladat három részből áll:

  • egyrészről Komárom ivóvízellátásának bővítése a parti szűrésű fúrt kutak felújításával, emellett
  • a kutak gyűjtővezetékeinek és udvartéri vezetékeinek, valamint a Komárom és Ács közötti távvezeték kiváltása, másrészről
  • a Komáromi Ipari Park víziközmű-hálózatának fejlesztése.

 

Új szivattyút építenek be, felújítják a kutak bekötővezetékeit

A város parti szűrésű fúrt kútjainak felújítása során folyamatos üzemmenet biztosítása mellett − az 12.000 köbméter/nap vízbázis kapacitásának biztosítása érdekében − a tartalék kutakat újból üzembe helyezik. A kutak korszerűsítésekor – többek között – elvégzik azok bélelését, betétszűrőzését, kicserélik a villamos szekrényeket és az erősáramú kábeleket, szivattyút építenek be, felújítják a kutak bekötővezetékeit.

A kutakat irányítástechnikai rendszerbe integrálják, és a kútfejek aknáit árvízvédelmi szempontok miatt kiemelik.

A város ivóvízellátásának bővítése érdekében emellett megtörténik a kutak gyűjtővezetékeinek és udvartéri vezetékeinek, valamint a Komárom és Ács közötti távvezeték kiváltása.

 

Az új nyomvonalon 50 keresztezéssel kell számolni

A Komáromi Ipari Park víziközmű-hálózatának fejlesztése érdekében az Északdunántúli Vízmű Zrt. (ÉDV Zrt.) regionális vízellátó rendszeréhez kapcsolódóan Tata és Komárom között egy olyan nagy kapacitású regionális ivóvíz-távvezeték kiépítése szükséges, melyen keresztül Tata és Tatabánya karszt-vízbázisaiból naponta 10.000 köbméter ivóvíz juttatható el a komáromi ivóvízellátó rendszerbe.

A távvezeték tervezett nyomvonalán körülbelül 50 út, vasút és vízfolyás keresztezéssel kell kalkulálni, továbbá Komáromban szükséges egy új, 1500 köbméteres víztorony tervezése és építése.

 

VízgazdálkodásEuroAszfalt Kft.Mészáros és Mészáros Kft.Komáromivóvízárvízvédelemvízügy

Hírlevél

Hirdetés