2024.06.17, Hétfő

Tompa a Környezet és Energia Operatív Program keretében elnyert pályázat segítségével szennyvízcsatorna hálózatot és szennyvíztisztító telepet építhetett, a kivitelezési munkálatok befejeződtek, a projekt sikeresen lezárult. A projekt elszámolható nettó összköltsége 1 317 228 404 Ft, melyhez Tompa Város Önkormányzata 1 250 576 647 Ft vissza nem térítendő európai uniós forrást nyert el.

2015. december 11-én ünnepélyes záró rendezvény keretében adták át a tompai szennyvízberuházás eredményeként megvalósult csatornahálózatot és szennyvíztisztító telepet, ezzel befejeződött a „Tompa Város szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése” című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0029 azonosítószámú projekt megvalósítása a településen.

A rendezvényen Véh László polgármester hangsúlyozta: „A mai átadást követően hivatalosan is elmondhatjuk, hogy településünkön teljes körű infrastruktúra áll rendelkezésre. Ez több szempontból is fontos, hiszen ezzel a beruházással alapvetően megváltoztatjuk életminőségünket, hozzájárulunk környezetünk megkíméléséhez, egy környezettudatosabb élet kialakításához, az alattunk lévő vízbázis védelméhez és - véleményem szerint - a gazdasági élet fejlődéséhez is, hiszen ma már akár meglévő, akár betelepülni kívánó vállalkozásnak előírás a keletkező szennyvíz megfelelő kezelése, elhelyezése. Ezzel a fejlesztéssel a mai generáció tett egy lépést azért, hogy az utódainknak tovább tudjuk adni azt, amit mi is a szüleinktől kaptunk, és ez nem más, mint a környezetünk.”

Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője elismerte a tompaiak erőfeszítéseit, a lakosság anyagi hozzájárulását és türelmét, valamint a kivitelezők és az önkormányzat munkáját, majd kiemelte: „Ez a fejlesztés is fontos lépése az alattunk lévő vízbázis megóvásának, emellett kitűnő alapjául szolgálhat annak, hogy a település bekapcsolódjon a térség gazdasági vérkeringésébe, melyhez a 2014-2020-as programozási időszakban számos forrás nyílik meg Tompa előtt is.” A program a szennyvíztisztító telepen szalagátvágással, sajtótájékoztatóval folytatódott, majd 17 órakor lakossági tájékoztatóval, fórummal zárult.

A beruházás során 1303 db bekötés létesült, megépült 21239 méter utcai gravitációs gerincvezeték, 13056 méter gravitációs és nyomott rendszerű bekötővezeték, 9 db hálózati átemelő, valamint 2728 méter nyomóvezeték. A település határában elkészült a 380 m3 /nap teljes kapacitású szennyvíztisztító telep. A projektet Tompa Város Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. konzorciumi megállapodás keretében valósította meg. A fejlesztés az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg Tompán.

Tompa Város Önkormányzata

VízgazdálkodásTompaszennyvízszennyvíz