2024.06.24, Hétfő

Lezárult az Öreg-Túr folyórehabilitációs programjának második szakasza. A csaknem 280 millió forint értékű, az EGT és a Norvég Alapok támogatásával megvalósult beruházás a mintegy 63 kilométer hosszú folyó vízháztartását javította és a vízszintjét emelte.

A folyón két új fenékküszöböt építettek meg, amely a vízvisszatartásban és -hasznosításban segít. A projekt nagyari záróeseményén Bodnár Gáspár, az üzemeltető Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vezetője elmondta, mederkotrásokat végeztek el és szabályzó zsilipeket építettek. Ezek révén lehetőség nyílt arra, hogy a folyó mentén lévő értékes holtmedrekbe szabályozottan tudjanak vizet juttatni. A Kölcsénél megépült műtárgyak a Túr több mint 8 kilométer hosszú holtágának vízpótlását biztosítják, belvizes időszakban pedig csökkentik az alsóbb folyószakaszok belvízterhelését, illetve javítják a felettük lévő szakaszok ökológiai állapotát.

A komplex programban emellett automata vízszintmérő állomásokat és vízmérő szondákat létesített a vízügyi igazgatóság. A műszaki beruházásokon túl folytatódott az Öreg-Túr rehabilitációs programjának első ütemében elkezdett ökológiai állapotértékelés is.     

A projekt 2012-ben kezdődött, uniós támogatással megvalósított első üteme 292 millió forintba került: ebben a mederduzzasztók segítségével megemelték a folyó vízszintjét, három zsilipnél és a nábrádi fenékgátnál összesen négy vízszintmérő állomást építettek meg, valamint ultrahangos vízhozam-mérő monitoring állomás létesült. A második ütem kivitelezési költségeihez a Norvég Alapok 760 ezer euróval (237 millió forint) járult hozzá. Bodnár Gáspár hozzátette, a programot a tervek szerint később a harmadik ütemmel folytatják. 

Az Öreg-Túr a szabályozása után több ágra szakadt Túr-folyó mellékágaként Vásárosnaménynál ömlik a Tiszába. Belvízrendszere 13 település 18 ezer lakosát érinti a szatmári térségben.

(mti)

Mi épül?vízügy