2024.07.25, Csütörtök

Hirdetés

A SZABADICS munkájával növelik az árvízbiztonságot a Nyugat-Dunántúlon

A SZABADICS munkájával növelik az árvízbiztonságot a Nyugat-Dunántúlon

magyarepitok.hu

2023.03.28. 13:34 - Bíró Beáta

A mélyépítő vállalat egyszerre több helyszínen dolgozik: a Rába Szentgotthárd és Sárvár közötti szakaszán, valamint a Gyöngyös-patakon is.

Hirdetés

Tavaly március óta zajlik az a nagyszabású beruházás, amelynek célja, hogy megerősítsék a Nyugat-Dunántúl árvízvédelmi rendszerét. A fejlesztés az Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (NYUDUVIZIG) kezdeményezésében valósul meg.

A szélsőséges időjárás okozta károk megelőzésére irányuló projekt mintegy nettó 2,6 milliárd forintból jön létre és az uniós Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) támogatásával finanszírozzák.

A NYUDUVIZIG kezelésében lévő védművek kiépítésével, valamint műtárgyak, tározók fejlesztésével csökkentik az árvízi kockázat kialakulását. A fejlesztés két nagy projektelemből áll, kivitelezője a SZABADICS Építőipari Zrt.

 

 

I. A Rába Szentgotthárd és Sárvár közötti folyószakasz árvízvédelmi fejlesztése.

Ehhez kapcsolódóan a SZABADICS Zrt. feladata a Rába meglévő árvízvédelmi szakaszán az egyenszilárdság megteremtése, védművek kiépítése, a folyó- és nagyvízi meder vízlevezető képességének javítása (mederrendezés, vasúti és ártéri hidak környezetének tisztítása), valamint egy sárvári műtárgy felépítményének korszerűsítése. Részletesen:

 • Lapincs folyó bal parti töltésfejlesztése (Szentgotthárd),
 • Rába jobb parti mederrendezése (Szentgotthárd),
 • Sárvár Aranyos-éri zsilip felépítményi munkái,
 • Rába ártér - Csörnöc vízfolyás vasúti híd és ártéri híd környezetének (levezetősávok) tisztítása,
 • szentgotthárdi védelmi központ épületének korszerűsítése.

 

 

II. A Gyöngyös-patak egy szakaszának mederrendezése és uszadékfogó műtárgy építése a Lukácsházi árvízi tározónál, a villámárvízi kockázatok csökkentésére.

 

Ennek teljesítését a SZABADICS Zrt. 50-50%-os teljesítési arányban a Meliorációs és Rekultivációs Kft.-vel konzorciumban végzi. Kitűzött feladatok:

 • Gyöngyös-patak 11+940 - 16+030 km szelvények közötti kőszegi szakaszának ökológiai szempontokat figyelembe vevő mederrendezése;
 • uszadékterelő műtárgy építése a Lukácsházi árvízcsúcs-csökkentő tározó vízszintszabályzó műtárgyánál;
 • a kőszegi vízmérce felújítása, új áramellátási lehetőség kiépítése

 

 

A kivitelezés részleteiről Szabó Attila, a zalai központú építőipari vállalat projektvezetője informálta lapunkat.

 

A munkálatok mindkét projektrészen a tervezéssel (kiviteli tervek és árvízvédelmi intézkedési terv készítése) kezdődtek 2022 márciusában, majd a terület előkészítése következett. Már javában zajlanak a kivitelezési munkák szintén párhuzamosan, mindkét projektrészen.

 

A Rába érintett szakaszának árvízvédelmi fejlesztése már felénél tart

Itt a munkák jelenleg 50%-os készültségi fokon állnak. A kiviteli terv készítése és a terület előkészítési munkái mellett már teljesen elkészült

- a Lapincs folyó bal parti töltésfejlesztése 0+000 - 0+244 tkm szelvények között, és

- a Csörnöc vízfolyás vasúti és ártéri híd környezetének tisztítása.

 

 

Jelenleg is zajlanak a Rába jobb partján a Sárvár Aranyos-éri zsilip felépítményi munkái a 205+973 - 206+398 fkm, illetve a 206+406 - 206+465 fkm szelvények között, valamint a Szentgotthárd védelmi központ épületének felújítása.

Ezt követően elkészítik a megvalósulási terveket és a vízjogi üzemeltetetési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentációt.

 

A II. projektrész 70 százalékban elkészült

Mint Szabó Attila projektvezető tudatta: a Gyöngyös-patak érintett szakaszának munkálatai előrehaladott állapotban vannak. A kiviteli terv készítési és terület előkészítési munkák mellett,

 • a Kőszegi vízrajzi törzsállomás fejlesztése teljesen elkészült;
 • a Kőszeg belterületi mederrendezés a 11+940 és 16+030 km szelvények közt 70%-ban elkészült, a többi részén is folyamatban van a kivitelezés.
 • A Lukácsháza uszadékterelő mű építés részeként a földmunkák és a szerkezetépítési munkák szintén megvalósultak, jelenleg az acélszerkezetek gyártását végzik, majd
 • ezek beépítése lesz a következő feladat.

 

 

Ezt követően elkészítik a megvalósulási terveket és a vízjogi üzemeltetetési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentációt.

Mindkét projekt esetében mérföldkőnek számított a kivitelezés félidejéhez érkezés, a szerződésben foglaltak szerint ugyanis ekkorra a szakmai teljesítésnek is el kellett érnie az 50%-ot. A projektvezető beszámolója szerint ezt a mérföldkövet teljesítette is a SZABADICS Zrt.

A Rába Szentgotthárd és Sárvár közötti folyószakasz árvízvédelmi fejlesztését valamint a Gyöngyös-patakot érintő munkálatokat várhatóan határidőre, 2023 november végére befejezi a kivitelező cég. 

 

 

Lapunk nemrég részletes cikkben számolt be a SZABADICS Zrt. másik projektjéről, amellyel a Balaton vízminőségét javítják. Felújítják a Kis-balatoni vízvédelmi rendszer nagyműtárgyait, a Lesence-rendszeren illetve a kis vízfolyásokon új létesítményeket is építenek.

Galéria

VízgazdálkodásSzabadics Zrt.vízgazdálkodásDunántúlNyugat-dunántúli Vízügyi IgazgatóságRábaSárvárSzentgotthárd

Hírlevél

Hirdetés