2024.04.14, Vasárnap

LEZÁRULT A TÉRSÉG LEGNAGYOBB „VIZES” PROGRAMJA

Most már Kiskunhalas és térsége is elmondhatja magáról, hogy az Európai Uniós elvárásoknak megfelelő ivóvízhez jut a lakosság. Az elmúlt évtizedek legnagyobb vizes beruházása ért véget.

A cél érdekében 14 település fogott össze. A beruházásra önkormányzati társulást alakított Bácsszőlős, Borota, Csikéria, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kelebia, Kéleshalom, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kunfehértó, Móricgát, Rém és Tompa. Ezeken a helyeken mindenhol valamilyen határérték feletti komponens volt a szolgáltatott vízben. Főként az arzén, vas, mangán és ammónium tartalom tért el az előírt értékektől. Amíg tartott az ivóvízminőség javítás a települések többségén először zacskós vizet kapott a lakosság, majd konténeres víztisztító berendezéseket használtak, míg máshol nyers víz folyt a csapokból.

Több éves várakozás, előkészítő és engedélyeztetési munka után 2014 áprilisában írták alá a kivitelezőkkel a szerződést és indulhatott a munka. A Duna Aszfalt Kft., a Kristály Kft. és a Vízépszolg ’94 Kft. alkotta konzorcium kapta a megbízást. A beruházás keretében többek között kutakat fúrtak, új vezetékeket építettek, hálózatot tisztítottak, új technológiákat szereltek be, kezelőépületeket építettek vagy újítottak fel. Harkakötönyben és Kiskunhalason még új víztorony építése is szükségessé vált – ezek voltak a beruházás leglátványosabb mozzanatai, de a Halasra érkező monumentális víztartályok helyreemelése sem volt mindennapi feladat.

A települések nagyságával arányosan Kiskunhalasra esett a legtöbb megoldandó feladat. Új kutakat hoztak létre, új víztechnológiát szereltek be, megújultak a kezelőépületek, sőt egy teljesen új is épült. Új víztorony kapott helyet a Kertvárosban.

A Kertvárosi iskola és a társasházak között épült fel az új halasi víztorony. 500 ezer liter vizet tud tárolni és 43 méter magas. A hálózat felújítás és a hálózat tisztítása sem marad ki a programból. Új vezetékek kiépítésére is lehetőség nyílt. A Vadkerti úttal kezdték az új vezetékek fektetését, de például a Bimbó utcában is elkészült a 350 méter hosszú gerincvezeték csere, és a Szegedi úton is ilyen munkálatok folytak. Itt 360 méternyi szakaszt érintett a beruházás.

Bácsszőlősön Csikériával közösen, kistérségi rendszerben valósult meg a beruházás. A víztisztító technológia kiépítése a meglévő Csikériai vízmű telepen valósult meg. A két település vízellátó rendszerének összekötését távvezetékkel oldották meg.

Borotán két olyan útszakasz is volt, ahol gondot okozott a pangó víz, most ez is megoldásra került. A program a vízhálózat 20 százalékán, a legproblémásabb helyeken nyújtott segítséget. Harkakötönyben az ivóvíz vezeték hálózat 10 százaléka lett kicserélve. Ez az Árpád utcai közel 600 méteres fővezeték cseréjét jelentette.

Jászszentlászló a beruházás keretében új víztisztító technológiát kapott, mely a meglévő vízmű telepen valósult meg. Eddig itt nem működött víztisztító-technológia.

Kelebián többek között kibővítették a víztisztító technológiai kezelőépületet, valamint az iszapkezelésre is gondoltak, így felújították az ülepítő medencét.

Kéleshalmán épült egy 11 köbméteres ülepítő, valamint egy 6 köbméteres új szikkasztó medence.

Kisszállás és Kisszállás–Újfalu között távvezetékkel építették ki az összekötést. Az ott élő 35 családnak, vagyis mintegy 150 embernek jelent jelentős változást a beruházás. Itt volt ugyan egy kút ám nem volt megoldva az innen kikerülő víz tisztítása.

Bodogláron a meglévő vízmű telepen alakították ki az új technológiát és a kezelőépület is a kor követelményeinek megfelelő kialakítást kapott.

Kunfehértó a program során lényegében kapott egy új vízmű telepet a tóhoz vezető út mentén.

Móricgát új víztisztító technológiát kapott és egy új 200 méter talpmélységű mélyfúrású kutat.

Rémen a beruházás során többek között egy új 60 négyzetméteres kezelőépületet építettek.

Tompán egyebek mellett a víztorony felújítása szerepelt a programban, de a hálózat rekonstrukció sem maradt el

A 3.121.627.850 forint elszámolható összköltségű Kiskunhalasi Ivóvízminőség-javító programra (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028) a „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2.716.105.698 forint, támogatást kapott. Ennek 85%-a az Európai Kohéziós Alapból, 15 %-a pedig Magyarország költségvetéséből származik. A program a Környezet és Energia Operatív Program keretében valósult meg.

 

Galéria

Duna Aszfalt Zrt.Technológia