2024.06.14, Péntek
A legkorszerűbb technológiával modernizálták Cegléd szennyvíztisztítóját - VIDEÓ

A legkorszerűbb technológiával modernizálták Cegléd szennyvíztisztítóját - VIDEÓ

magyarepitok.hu

2024.05.19. 07:56 - Bíró Beáta

Biogáz üzem is épül a keletkező szennyvíziszapra, amely a SWIETELSKY Magyarország által felújított telep villamosenergia-igényének jelentős részét biztosítja.

Hirdetés

Több, mint negyven éve épült a ceglédi csatornahálózat központi egységét jelentő szennyvíztisztító-telep, amelynek legutóbbi felújítása is jó két évtizede történt. Az eltelt évtizedekben jelentős fejlődésen ment keresztül a szennyvízkezelés technológiája, így Cegléd szennyvíztisztítója mára elavulttá vált. A közműhálózatba kötött háztartások száma évről évre növekszik, így a telep lakosegyenérték kapacitása sem volt már elegendő. A műtárgyak átalakításával a párhuzamos technológia került kialakításra , egyúttal a szennyvízkezelési technológia korszerűsítése is megvalósult.  A Ceglédi telep felújítása és korszerűsítése tehát már igen időszerű, amelyhez a SWIETELSKY Magyarország Kft. és az OMS Hungária Kft. alkotta konzorcium a lehető legmodernebb megoldásokat építette be.

Cegléd szennyvíztisztító-telepének felújítása során az elsődleges cél a tisztítási hatásfok növelése, illetve javítása volt.

 

 

A munka elvégzése után – a létesítmény ugyanis szinte teljesen készen áll – a tisztítómű minden tekintetben megfelel az Európai Uniós szabályzásoknak. A Vállalkozó Konzorcium (SWIETELSKY Magyarország Kft. – OMS Hungária Kft.) új műtárgyak építésével, a meglévő műtárgyak átépítésével, illetve rekonstrukciójával; új technológiai, gépészeti berendezések telepítésével, és teljesen új irányítástechnikai, valamint ahhoz tartozó villamos rendszer megtervezésével bízta meg a Green Technológia Kft.-t.

A beruházás fontos eleme továbbá, hogy a helyszínen keletkező iszapon felül a környező települések (pl.: Nagykőrös, Ceglédbercel, Nyársapát vagy Csemő) szennyvíztisztító-telepein keletkező szennyvíziszapok továbbkezelésére is alkalmas lesz, a ceglédi telep így regionális központtá válik. 

 

 

Hosszú volt a feladatlista

Amint Török Balázs projektvezetőtől megtudtuk, az alábbi új építésű létesítmények épülhettek fel:

 • biológiai műtárgy membrán reaktorokkal és membrán gépházzal,
 • dobszűrő gépház,
 • iszapfogadó és homogenizáló állomás,
 • 2 darab iszapfermentor műtárgy gépházzal és biogáz-tárolóval,
 • iszap kigázosító műtárgy,
 • iszapszivattyú akna,
 • csurgalékvíz-átemelő,
 • NKÖHSZ (szippantott szennyvíz) fogadó és átemelő állomás.

 

 

Emellett felújítottak és átépítettek számos elemet, így újult meg a:

 • települési (Mozdony utcai) és végátemelő állomás,
 • rácsgépház,
 • homokfogó műtárgy,
 • szelektoros, többfunkciós műtárgy (előülepítés, iszapvíz kezelés, NKÖHSZ homogenizálás és előkezelés, pufferkapacitás),
 • 40 méter átmérőjű levegőztető körműtárgy,
 • fúvógépház,
 • iszapvíztelenítő gépház és víztelenített iszap tárolócsarnok,
 • pálcás iszapsűrítő műtárgy,
 • udvartér, kerítés, telepi közlekedő utak és járdák.

 

 

Korszerű technológia

Beépített, főbb technológiai berendezések a szennyvízvonal folyamatában:

 • átemelő szivattyúk a települési és végátemelőkben,
 • 2 db, 5 mm pálcaközű finomrács,
 • 2 db, 2 mm perforációjú dobszűrő berendezés,
 • 2 db iszapsűrítő berendezés,
 • 2 db iszapvíztelenítő centrifuga,
 • 15 db légfúvó berendezés,
 • 6 db membrán szűrőkazetta,
 • membrán vákuumszivattyúk,
 • 2 db biogáz motor,
 • vegyszeradagolás berendezései (tartályok, adagolók, bekeverők),
 • 1 MW teljesítményű automata aggregátor áramkimaradás esetére,
 • egyéb szennyvíz és iszap szivattyúk, vízalatti keverők, levegőztető panelek, kiemelő szerkezetek és lakatos szerkezetek.

 

 

Már a felsorolásból is látszik, hogy a szennyvíztisztító-telep és a kiegészítő létesítmények (átemelők, biogáz-üzem) át- és megtervezése, illetve megvalósítása rendkívül összetett feladat. „Komoly kihívás elé is állította a projektvezetést, hogy az átépítés alatt a telep tisztítófunkcióját folyamatosan fent kellett tartani ún. „sántaüzemi állapot(ok)ban” – tette hozzá a projektvezető.

 

A legfontosabb egység

„A biológiai műtárgy, illetve a műtárgyba beépített membrántechnológia mondhatni a telep és a tisztítás lelke”

– emelte ki Török Balázs, ami persze önmagában nem elég a megfelelő tisztításhoz. Minden technológiai egység összehangolt működésére van szükség ahhoz, hogy a membránkazettákra olyan összetételű víz kerüljön, amelyből az képes a megfelelő tisztítást üzembiztosan elvégezni. Ha nem megfelelően előkészített víz érkezik a membránokra, az akár idő előtti tönkremenetelüket is okozhatja. Török Balázs a következő szavakkal segített megérteni a rendszer működését:

„Hamarosan kezdődik a labdarúgó EB, mindenki focilázban ég, ezért úgy szemléltetném mindezt: ahhoz, hogy a középcsatár gólt lőjön (ez a membrán), és megnyerje a csapatnak a mérkőzést (hozza a határértéket), szükség van a többi csapatrészre is a támadásépítéshez, illetve az érkező támadások és veszélyek (ami egy szennyvíztelepen a rácsszemét, a homok, a zsír és a foszfor) ellen is védekezni kell. Tehát mielőtt az új biológiai műtárgyra érkezik a víz, a mechanikai tisztítás részeként átfolyik előbb a durva-, majd a finomrácson, a homokfogón, a dobszűrőn és az előülepítőn is.”

 

 

Referencia szennyvíztelep lesz a ceglédi

Az új biológiai műtárgy tömbösített vasbeton létesítmény, amely különböző funkciójú terekből áll. A telep többi technológiai egységéhez hasonlóan ez is párhuzamos, vagyis két, megegyező vízvonal szerinti sorból áll: egy-egy anaerob, és két-két anoxikus térből. Miután a szennyvíz ezeken végigfolyik, átkerül a szomszédos, kör alakú levegőztető medencébe, amelynek különböző, finombuborékos levegőztetési intenzitású terein áthaladva visszakerül a víz a biológiai műtárgyba, azon belül is a membránreaktorokba.

A membrántechnológia lényege, hogy a szűrendő folyadékot (jelen esetben szennyvizet) az erre a célra alkalmazott szivattyúk vákuum alatt átszívják a membránszálakon.

Az iszap feltapad a membránszálak felületére, a szűrt víz pedig a membránszálak belsejében tisztított vízként elfolyik a befogadó vízfolyás irányába. A membrán felületéről a feltapadt iszapszemcséket az automatikusan vezérelt visszamosó rendszer tisztítja meg; a visszamosásból keletkezett csurgalékvíz pedig a csurgalékvíz-átemelő érintésével a technológiai sor elejére kerül.

 

 

„A ceglédi szennyvíztisztító telepen alkalmazott ZEEWEED 500 EV-TX12 LEAP típusú membrán Magyarországon először kerül beépítésre, ezáltal a gyártó a ceglédi szennyvíztisztító telepet referencia telepként kezeli” – mesélte, kiemelve:

„A membránszűrés a víztisztítás csúcstechnológiája, az alkalmazott típus szűrési mérete 0,04 μm (mikrométer), tehát valahol a vírusok szintjén mozog a szűrési képessége. Összehasonlításképpen, a koronavírus(ok) „mérete” 0,05 és 0,14 μm közötti.”

 

Biogáz és komposzt

Magyarországon először alkalmaznak itt együtt membrántechnológiát és biogáz-üzemet.

Az üzem a telepen keletkező, illetve a beszállított szennyvíziszapból állít elő felhasználható biogázt, a gáz – amelyből villamosenergiát állítanak elő a telepített gázmotorok – termelődése során keletkező hőt pedig hőcserélők segítségével a telepi kezelőépületek fűtésére használhatja az üzemeltető. Az így előállított villamosenergia a telepi berendezések szükségleteinek egy részét elégíti ki.

Ezzel azonban nem ér véget a fenntarthatóságot célzó tevékenység, hiszen a folyamat végén keletkező, 20-25 %-os szárazanyagtartalmú víztelenített iszap kitűnő alapanyaga a komposztálásnak is.

 

Galéria

VízgazdálkodásSwietelsky Magyarország Kft.Ceglédszennyvíztelepvízgazdálkodás

Hírlevél

Hirdetés