2024.04.14, Vasárnap

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) kezdeményezi a kőműves és burkoló szakmák képzésének különválasztását. A két szakma 2012. évi Országos Képzési Jegyzékben való összevonása nem vált be, indokolt ezek ismételt különválasztása.

A technológiai fejlődés, az új építőanyagok és korszerű építési eljárások megjelenése, valamint az energiahatékony építési eljárások iránt fokozódó igény, a korábbiaknál még sokrétűbb és alaposabb elméleti és gyakorlati tudást, követelnek meg a szakemberektől. A kőműves és a hidegburkoló szakmák megnövekedett ismeretanyagának alapos elsajátítását a két szakma összevonása nem teszi lehetővé. Az elmúlt három tanév tapasztalatai is azt mutatják, hogy a két szakma tananyagát a hároméves képzés időkeretébe nem lehet teljes egészében összesűríteni. A két szakma bizonyos részterületei az összevonás következtében jelenleg csak érintőlegesen, vagy egyáltalán nem kerülnek oktatásra.

A kőműves és a hidegburkoló szakmákat a jelentős szakmai hagyományokkal rendelkező, és már évtizedek óta duális szakképzési rendszerben oktató nyugat-európai országokban is mindenütt önálló szakmaként oktatják.

A kőműves és a hidegburkoló szakma még a WorldSkills, és EuroSkills nemzetközi szakmunkás-versenyeken is két önálló szakmaként szerepel. A nemzetközi versenyek tapasztalatai is azt mutatják, hogy a magyar kőműves és hidegburkoló versenyzők, elsősorban a gyakorlati tudás  hiánya miatt eddig is csak meglehetősen szerény eredményt tudtak elérni. A két szakma összevonásával ez a helyzet csak tovább romlott.

Az ÉVOSZ tagszervezetei az egyes építőipari alapszakmák képzési követelményeinek a nyugat-európai követelményekhez való felzárkóztatását, és nem annak még további fellazítását tartja elfogadhatónak. A nemzetgazdaság számára sem elfogadható az, hogy a két építőipari szakma összevonásának következtében a szakiskolákban a munkaerőpiac elvárásainak nem kellően megfelelő, felszínes szakmai tudással és kevés gyakorlati készséggel rendelkező fiatalok végezzenek.

A probléma megoldása érdekében az ÉVOSZ elnöke a szakképzésért felelős kormányzati és kamarai vezetőkhöz fordult.

 

Budapest, 2015. szeptember 7.

 

 

Koji László

elnök

 

ÉVOSZAktuális