2024.05.22, Szerda
A magyar építőiparban élen járva elkészítette első fenntarthatósági jelentését a Market Csoport
Fotók: Market Építő Zrt. és magyarepitok.hu/ Nagy Mihály

A magyar építőiparban élen járva elkészítette első fenntarthatósági jelentését a Market Csoport

Market Építő Zrt.

2022.11.04. 16:45 - Füzi Nikolett

A Market Csoport első jelentését a fenntarthatósági téma jeles hazai szakértőjével, a Planet Fanatics’ Network Kft.-vel közösen készítette el.

Hirdetés

Új fejezet kezdődött a magyar magasépítő cég, a Market Csoport életében: a közel 27 éve alakult, és hosszú évek óta piacvezető vállalat a hazai építőiparban ezúttal is példamutatóan élen járva kiadta első, a 2021-es évet felölelő Fenntarthatósági Jelentését – derült ki a Market Csoport lapunkhoz eljuttatott sajtóközleményéből.

Mint kiemelték, a beszámoló, melyben a Market Csoport közzéteszi a környezetvédelem és a fenntartható működés érdekében tett erőfeszítéseit a GRI (Global Reporting Initative/Globális Jelentéskészítési Kezdeményezés) Standard nemzetközi szabványának megfeleltetve, a fenntarthatósági téma jeles hazai szakértőjével, a Planet Fanatics’ Network Kft.-vel közösen készült el.

A vállalat fenntarthatóságról vallott elveiről nemrég lapunkban is beszámoltunk, ugyanis szeptember 12-én a Market Építő Zrt. óbudai 6.0 székháza adott otthont az idei Nemzetközi Zöld Építés Hete nyitóünnepségének is, ahol Green Walk zöldépület-bejárás keretein belül mutatták be a magasépítő cég fenntartható megoldásokkal épült irodaházát.

 

Fotó: Market Építő Zrt.

 

2025-re már a vállalat identitásának is részét fogja képezni a fenntarthatóság

A Market Csoport a legmagasabb vezetői szinten foglalkozik a környezetünket, élhető jövőnket veszélyeztető problémákkal. Elkötelezettségét a 2025-ig megfogalmazott fenntarthatósági stratégiájában deklarálta: gazdasági céljai elérése mellett, építőipari tevékenysége végzése közben lehetőségeihez képest a tőle telhető legnagyobb figyelmet fordítja arra, hogy feladatait a környezeti és társadalmi fenntarthatóság jegyében végezze.

A cég „Építeni szeretünk” szlogenjével összhangban a vállalat azt vallja, hogy az épített környezet megteremtése és fejlesztése a gazdaság, a társadalom és a környezet érdekében történik, ezért aki igazán szeret építeni, annak a felelős vállalatirányítás, a környezettudatos működés, a klímavédelem kiemelt jelentőséggel bír.

A Market Csoport, ahogyan épületeit, úgy vállalatát is stabil, fenntartható alapokra kívánja helyezni, ezért 2021-ben azt tűzte zászlajára, hogy ezt a biztos alapot 2025-ig megteremti és a fenntarthatóságot a cégcsoport identitásának részévé teszi.

Önként léptünk erre az útra, mert felelősséget érzünk környezetünk iránt. Jelenleg nem kötelez erre bennünket senki, mi belső meggyőződésből már most úgy határoztunk, hogy elkészítjük a Market Csoport első fenntarthatósági beszámolóját. Levonjuk belőle a tanulságokat és lépünk. Mikor, ha nem most? Hiszen különösen fontos elhatározás ez olyan időkben, amikor erősen prognosztizálható, hogy a makrogazdasági helyzet romlása miatt számos területen háttérbe szorul a fenntarthatóság. Fontosnak tartjuk az erről való kommunikációt, továbbá érteni, hogy milyen hatással vagyunk környezetünkre” - mondta el Báthory Balázs, a Market Építő Zrt. innovációkért felelős vezérigazgató-helyettese a jelentéssel összefüggésben.

 

Kép: magyarepitok.hu/Nagy Mihály
A kép a 2022-es Nemzetközi Zöld Építés Hete programsorozat nyitóünnepségén készült, a Market 6.0 székházában.


Már tavaly elkészítették az első átfogó értékelést a vállalatcsoport fenntarthatósági helyzetéről

A magasépítő cég a stratégia kialakítása során – melyet úgy határozott meg, hogy azzal hozzájárulhasson a működése okán számára releváns ENSZ fenntartható fejlődési célok eléréséhez is – első lépésként, még 2021-ben átfogó ESG-értékelést (Environmental, Social, Governance/Környezet, Társadalom, Vállalatirányítás) készített annak érdekében, hogy teljeskörű képet kapjon a vállalatcsoport fenntarthatósági helyzetéről és pontosan meg tudja határozni helyzetét az építőipari cégek fenntarthatósági koordináta-rendszerében – emelték ki a közleményben.

A Stakeholder-kutatás keretében gazdasági, környezeti és társadalmi vonatkozású fenntarthatósági kérdésekben mérte fel a kulcsfontosságú érintett csoportok véleményét a társaság működéséről és a fenntarthatóság terén folytatott gyakorlatáról.

Hozzátették, mindezek mellett még nemzetközi trendkutatást is végeztek, melynek részeként megvizsgálták a hazai iparági környezetben is adaptálható jó gyakorlatokat.

 

A jelentés egyaránt rámutat a fenntartható működésre és a felelős vállalatirányításra is

A jelentés elkészítése során – a GRI-szabvány elvárásainak megfelelve – a hangsúlyt a lényegességre, az érdekelt felek bevonására, a teljességre, a pontosságra, az összehasonlíthatóságra, az időszerűségre, a megbízhatóságra, az egyensúlyra, valamint a fenntarthatósági összefüggések bemutatására helyezte a vállalatcsoport. A lényegességi témák meghatározása során a stakeholder-kutatás eredményei, valamint a 2021-ben előkészített fenntarthatósági stratégia célkitűzései nyújtottak támpontot.

A Market Csoport Fenntarthatósági Jelentése a környezeti dimenzión belül olyan lényeges témákat érint, mint a

1. légköri kibocsátások, beleértve az üvegházgáz-kibocsátásokat;
2. energiahatékonyság;
3. fenntartható alapanyag-használat;
4. vízgazdálkodás;
5. biodiverzitás védelme;
6. hulladékgazdálkodás.

A társadalmi pillért taglaló fejezetekben a Market Csoport közösségek, alapítványok támogatásában és szponzorálásában tanúsított aktív és tudatos szerepvállalásáról, valamint az érintetti csoportok, így a munkatársakkal kapcsolatos munkáltatói szerepről, a munkahelyi egészségről és biztonságról, a női esélyegyenlőségről, valamint a tehetségek fejlesztéséről is szó esik.

A felelős vállalatirányítás fókuszába

1. a vállalatirányítási struktúra;
2. a gazdasági, környezeti és társadalmi hatások kezelése;
3. az üzleti etika;
4. az emberi jogok tisztelete;
5. az adózási politika;
6. és az adatvédelem került.

 

Kép: magyarepitok.hu/Nagy Mihály
A kép a 2022-es Nemzetközi Zöld Építés Hete programsorozat nyitóünnepségén készült, a Market 6.0 székházában.

 

Scheer Sándor, a Market Csoport vezérigazgatója a jelentés köszöntőjében hangsúlyozza: „Észre kell vennünk: az építőipar átalakulóban van, és ahogy minden változás, ez is számos lehetőséget és kockázatot hordoz magában. Lehetőség, hiszen az ágazat kiemelkedő szerepet játszik mind az európai uniós, mind pedig a globális fenntarthatósági törekvésekben. Kockázat, hiszen a járt útról letérni és új ösvényt kitaposni mindig kockázatokat rejt. A Market Csoport alapítása óta azonban mindig jól alkalmazkodott a változásokhoz, és tudom, hogy ez így fog történni a következő években is. Foglalkozunk innovációval, hatékonyságnöveléssel, környezetvédelemmel, figyeljük az iparági világtrendeket, és ha találkozunk új, hasznos, okos gondolatokkal, azokat megragadjuk és beépítjük gyakorlatunkba.

Mindazonáltal nem szabad, hogy a jelenlegi nehézségek elvonják figyelmünket korunk legkomplexebb globális problémájáról, a klímaváltozásról. A Market Csoport ezért 2021-ben a fenntarthatóságot üzleti stratégiája fókuszába helyezte.”

A Market 2021. évi Fenntarthatósági Jelentése környezettudatos megfontolásból kizárólag online verzióban érhető el az alábbi linkre kattintva:
FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2021

Iparági hírekMarket Építő Zrt.fenntarthatóságKörnyezetvédelemmegújuló energiafenntartható építési megoldások

Hírlevél

Hirdetés