2024.06.19, Szerda
 Építési beruházás volt a legtöbb kiírt közbeszerzés 2023 szeptemberéig - FOTÓK
Illusztráció: Nagy Mihály/magyarepitok.hu

Építési beruházás volt a legtöbb kiírt közbeszerzés 2023 szeptemberéig - FOTÓK

magyarepitok.hu

2023.10.11. 11:24 - Bíró Beáta

A Közbeszerzési Hatóság legfrissebb jelentésében arra is kitér, hogy a szervezet fejti ki a legaktívabb tevékenységet a hazai közbeszerzések szabályosságának biztosítása érdekében.

Hirdetés

Közzétette harmadik negyedévi gyorsjelentését a Közbeszerzési Hatóság a magyarországi közbeszerzések alakulásáról. Ebből kiderül, hogy 2023 első három negyedévében viszonylag egyenletes volt a megoszlás az egyes beszerzési tárgyak között, ám az adatok szerint az eljárások legnagyobb részét, 37,6%-át az építési beruházások alkották. Ez a szám mindössze 5,4%-kal kevesebb a tavalyi év azonos időszakához képest, a beruházások értékében azonban jelentősebb visszaesés tapasztalható: ez idén az összes közbeszerzés 32,1%-a volt.  

 

Fotók: Varga-Fekete Dániel/magyarepitok.hu

 

Az árubeszerzések az eljárások 34,2%-át tették ki (értékében azonban 37,1%-át), a szolgáltatás megrendelések pedig a tenderek mintegy 28,2%-át fedték le, 30,8% értékben.

A Közbeszerzési Hatóság sajtótájékoztatóján az is elhangzott, hogy az év első kilenc hónapjában a hazai ajánlatkérők összesen 5740 db eredményes közbeszerzési eljárást folytattak le, amelyek összértéke elérte az 1930,3 milliárd forintot.

 

A hatóság közel száz jogorvoslati eljárást kezdeményezett  

A vizsgált időszakban a Közbeszerzési Hatóság kezdeményezte arányaiban a legtöbb hivatalból indított jogorvoslati eljárást. A Közbeszerzési Döntőbizottság előtt 2023 első kilenc hónapjában összesen 422 db jogorvoslati eljárás indult különböző közbeszerzési szabálytalanságok miatt. Ezek közül 182 db eljárás indult hivatalból, tehát a közbeszerzések jogszerűségét, tisztaságát felügyelő intézményrendszerhez köthető szervezetek kezdeményezésére. A hivatalból indított eljárások több mint a felét a Közbeszerzési Hatóság kezdeményezte, ezzel a szervezet fejti ki a legaktívabb tevékenységet a hazai közbeszerzések szabályosságának biztosítása érdekében.

 

 

„A Közbeszerzési Hatóság intenzív munkát folytat azért, hogy a közbeszerzési eljárások lefolytatása a jogszabályoknak megfelelően valósuljon meg. Nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra, amit a friss adatok is tükröznek: szeptember végéig a munkatársaim 20.242 db közbeszerzési hirdetmény ellenőrzését végezték el, többek között annak érdekében, hogy már a nulladik lépésnél, a kiírások megjelenését megelőzően biztosítsuk az eljárások jogszabályoknak való megfelelését. A megelőzés mellett a megkötött közbeszerzési szerződések teljesítésének és módosításának vizsgálatára, tehát az utólagos kontrollra is jelentős erőforrást fordítunk.

Ellenőrzési munkánknak köszönhetően idén az első három negyedévben 99 esetben kellett jogorvoslati eljárást kezdeményeznie a Közbeszerzési Hatóságnak összesen 129 szervezettel szemben a Közbeszerzési Döntőbizottságnál, amivel a hivatalbóli jogorvoslat kezdeményezésére jogosított szervek közül magasan a Hatóság a legaktívabb ezen a téren”

– hívta fel a figyelmet Dr. Kovács László, a Közbeszerzési Hatóság elnöke.

 

Dr. Kovács László, a Közbeszerzési Hatóság elnöke

 

Biztosított a verseny

A közbeszerzési verseny lényeges indikátora az egy eljárásra érkező ajánlatok átlagos száma: ez 2023 első három negyedévében 7,8 darab volt, ami közel másfél ajánlattal meghaladja az előző év azonos időszakának adatait. Ez a mutató évek óta magas szinten áll, ami azt jelzi, hogy a hazai közbeszerzési piacon fennálló versenyhelyzet folyamatosan biztosított.

Forrás: Közbeszerzési Hatóság

 

Egyre nagyobb hangsúly a fenntarthatóságon

A környezetvédelmi és a szociális szempontot tartalmazó közbeszerzések számának és értékének aránya a nemzeti eljárásrendben 2023 első három negyedévében jelentősen növekedett az előző év azonos időszakához viszonyítva, ami jól jelzi, hogy az ajánlatkérők nagyobb figyelmet fordítanak a fenntarthatósági szempontok érvényesítésére a hazai közbeszerzésekben.

 

 

A Közbeszerzési Hatóság változatlanul kiemelt céljának tekinti a fenntarthatósági (környezetvédelmi és szociális) szempontok érvényesülésének elősegítését a magyarországi közbeszerzések terén, amelyek a környezetvédelem, a klímavédelem és a gazdasági fenntarthatóság erősítéséhez is hozzájárulhatnak.

 

Az 1995 óta fennálló Közbeszerzési Hatóság autonóm államigazgatási szerv, kizárólag az Országgyűlésnek alárendelten működik. Feladata, hogy a közérdeket az ajánlatkérők és az ajánlattevők érdekeit figyelembe véve hatékonyan közreműködjön a közbeszerzési politika alakításában, a jogszerű közbeszerzési magatartások kialakításában és elterjesztésében, elősegítve a közpénzek nyilvános és átlátható módon történő elköltését. A Hatóság keretében Közbeszerzési Döntőbizottság működik, amely az ország egész területére kiterjedő illetékességgel bírálja el a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogvitákat.

 

Galéria

Iparági hírekKözbeszerzési Hatóságközbeszerzésépítőiparkkv-szektor

Hírlevél

Hirdetés