2024.04.23, Kedd
MÉLYKÚT VÁROS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI BERUHÁZÁSA

MÉLYKÚT VÁROS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI BERUHÁZÁSA

2015.11.16. 11:19 - Lengyelné Nagy Ildikó

Mélykút Város Önkormányzata 3 378 726 850 forintot nyert az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával a Mélykút Város szennycsatornázási és szennyvíztisztítási beruházás megvalósítására. A beruházás másfél éves kivitelezési munkák után befejeződött.

Hirdetés

Projekt információk:

2014 áprilisában Európai Uniós támogatással kezdődtek meg Mélykút Város szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházásának kivitelezési munkálatai. A projekt keretében 2015 második felére sor került Mélykút Város belterületi csatornahálózatának kiépítésére és egy új szennyvíztisztító-telep megépítésére, amely megfelel a jelenlegi környezetvédelmi előírásoknak. A szennyvízelvezetés elválasztott rendszerű, gravitációs csatornázással valósult meg a domborzati viszonyok miatt szükséges közbenső átemelők létesítésével. A két végátemelőből külterületi nyomóvezetékeken jut el a szennyvíz a szennyvíztisztító-telepre.

Az elszámolható összköltség: 3 378 726 850 Ft

A támogatás összege: 3 209 790 507 Ft

A támogatás mértéke 95 %, amely az Európai Unió Kohéziós Alapjából és Magyarország központi költségvetéséből származik.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projektinformációs adatok a jelenleg érvényes, hatályban lévő Támogatási Szerződésben szereplő adatok.

Csatornázás:
A projekt munkaterület átadása 2014. április 17-én volt. A előkészítő munkák elvégzése, és a kiviteli tervek elkészítését követően a csatornaépítési munka 2014. június 16-án kezdődött meg.
A város földrajzi adottságai miatt a szennyvízcsatorna hálózat 9 öblözetre  lett felbontva. Az öblözetekben összegyűlt szennyvizek szennyvízátemelőkbe gyűlnek össze. A szennyvízátemelők nyomóvezetékeken keresztül továbbítják a szennyvizet a végátemelők és a szennyvíztisztító-telep felé. A csatornaszakaszok üzembe helyezését minősítő vizsgálatok előzték meg: víztartási próba, kamerás vizsgálat, talajmechanikai vizsgálatok.
Az építés alatt felbontott utak, járdák kapubejárók az eredet állapotnak megfelelően kerültek helyreállításra. A szennyvíztisztító-telep próbaüzemének kezdésével párhuzamosan 2015 tavaszán megkezdődtek a rákötések a csatornahálózatra. A kivitelezési munkák előrehaladásával fokozatosan nőtt az üzembehelyezett csatornaszakaszok száma, jelenleg a város teljes csatornahálózata üzemel.

 

Szennyvíztisztító-telep:

A szennyvíztisztító-telep munkálatai az engedélyezési és kiviteli tervek készítésével kezdődtek meg, majd a szükséges engedélyek beszerzését követően, a régészeti feltárások után 2014. augusztus 11-én indult el a helyszíni kivitelezési munka. A komplett tisztítási technológia elkészültét követően, 2015. március 4-én kezdődött meg az előírt 6 hónapos próbaüzem. A telep műszaki átadás-átvétele 2015. szeptember 30-án fejeződött be.

A projekt keretében a Mélykút Város területén keletkező kommunális jellegű szennyvizek megtisztítására egy 5610 lakos-egyenértékű, 650 m3/nap hidraulikai kapacitású un. eleveniszapos, biológiai szennyvíztisztító-telep létesült a település határában.

A kiépült szennyvíz-technológia egy korszerű, automata üzemű és alacsony energia felhasználású, szakaszos jellegű, módosított SBR rendszer, ami alkalmas a hatóságok által előírt tisztított szennyvízminőségi paraméterek kielégítésére, olyan módon, hogy az a környezetre nézve a lehető legkisebb terhelést jelentse.

A technológia 2 db párhuzamosan kiépített, egyenként 745 m3 térfogatú vasbeton medencéből áll, melyekben a biológiai szennyvíztisztítás zajlik. Ezekhez egy 1300 m3 térfogatú medence is tartozik, mely lehetőséget ad a tisztított szennyvíz ideiglenes tárolására, majd újbóli megtisztítására, amennyiben az esetlegesen nem felelne meg a kibocsátási határértékeknek. A tisztított szennyvíz fertőtlenítésére UV fény segítségével van lehetőség, melyet követően az gravitációsan a közeli Kígyós-főcsatornába ömlik.

A megépült szennyvíztisztítási technológia magában foglalja az iszapkezeléshez kapcsolódó egységeket is, melyekkel a tisztítás közben folyamatosan, nagy mennyiségben képződő un. fölösiszapból magas szárazanyag tartalmú víztelenített iszap állítható elő.

Galéria

VízgazdálkodásMélykút

Hírlevél

Hirdetés