2024.04.13, Szombat
Magyarországon egyedülálló szennyvízátemelőt építettek az új gazdasági övezetben
Fotó: Bernát Benjámin/magyarepitok.hu

Magyarországon egyedülálló szennyvízátemelőt építettek az új gazdasági övezetben

magyarepitok.hu

2021.08.07. 09:30 - Kalácska-Nagy Nóra

Ilyen méretű műanyag aknás berendezés Magyarországon jelenleg csak ennél a projektnél található.

Hirdetés

Tavaly novemberben írta meg lapunk, hogy a Ke-Víz 21 Zrt. és a Debreceni Mélyépítő Holding konzorcium végzi a Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezetének fejlesztésére kiírt vízgazdálkodási projektet.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debrecen északnyugati területén az M35 autópálya nyugati oldalán, a 33. számú főút Kismacs – Látókép csárda – Debrecen Józsa által határolt területen az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet (ÉNYGÖ) fejlesztésére írt ki több közbeszerzési eljárást.

Fotó: Bernát Benjámin/magyarepitok.hu

Debrecen északnyugati városrészében egy 400 hektár és egy 100 hektár nagyságú ipari terület és vasúti konténerterminál található, itt átrakó kialakítását irányozta elő a város a szükséges infrastruktúra biztosításával,

vagyis a BMW gyár kiszolgálására szolgáló infrastruktúra épül ki.

A Ke-Víz és a Debreceni Mélyépítő által megvalósítandó projekt az infrastruktúra fejlesztés II. ütem keretében jön létre. Feladatuk az érintett szennyvíz- és vízvezetékek, illetve kapcsolódó szerelvényeinek kivitelezése

  • nyomásfokozó állomással,
  • szennyvízátemelővel,
  • valamint 1. és 2. számú üzemi út és konténerátrakó összekötő út megvalósítása,
  • továbbá hírközlő alépítményi hálózat építése.

 

A nyomásfokozók automatikus üzemmel és távbejelzéssel rendelkeznek

Az ivóvíz ellátást és szennyvízelvezetést biztosító víziközmű építése több mint nettó 853 millió forintból valósul meg. Török Helga, a Ke-Víz projektvezetője elmondta, az üzemeltető részéről biztosítandó víznyomást az ÉNYGÖ területén csak nyomásfokozó műtárgy telepítésével lehet biztosítani.

A nyomásfokozó berendezést egy 5×1,5×7,7 méter belméretű vasbeton aknában építették be. A beépítésre kerülő nyomásfokozó telepek

  • frekvenciaváltós szabályozással,
  • automatikus üzemmel
  • és távbejelzéssel rendelkeznek.
Nyomásfokozó műtárgy szivattyúkkal

A nyomástartás 600 literes nyomástartó üsttel biztosított. A nyomásfokozó állomás üzemeltetéséhez egy irodakonténert helyeztek el. A konténerben a nyomásfokozó állomás vezérlése kapott helyett, illetve innen lehet lejutni a padozatba készített nyíláson keresztül a gépészeti aknába.

Nyomásfokozó állomás elektromos és irányítástechnikai létesítmények

A projekt másik fontos eleme az átemelő, amely úgynevezett szárazaknás kivitelű, a Wilo Magyarország Kft. által forgalmazott EMUport FS2700 típusú komplett átemelő berendezés, amely két darab FA 10.78Z +FKT 27.2-4/40K-E3 szivattyúval rendelkezik.

 

Hamarosan átadják az utakat is

A munkaterületet 2020. november 16-án adták át, majd a szerződés szerinti részműszaki átadás-átvétel 2021. május 19-én zárult le. Ekkor átadták a vízvezetékeket, a nyomásfokozó állomást, a szennyvízvezetékeket és a szennyvízátemelőt, valamint a hírközlési alépítményi hálózatot is.

A végleges műszaki átadás-átvétel várhatóan 2021. augusztus 10-én lesz, ekkor átadják az 1. és 2. számú mechanikai stabilizációs üzemi utat, valamint a konténerátrakó összekötő utat.

„Az útépítés kapcsán az aszfaltozás már befejeződött, már csak a forgalomtechnikai berendezések kihelyezése, burkolati jelek festése várható” – tette hozzá a projektvezető.

A járvány és a hideg is hátráltatta a munkát

A téli időjárás megnehezítette a közműhálózati munkálatokat, hiszen a hideg, illetve a rendkívül csapadékos időjárás erősen akadályozta a munkaterületre való bejutást és a munkavégzést. Gyakran még a láncos kotró számára is nehézséget okozott az agyagos, csúszós talajon történő munkavégzés és közlekedés.

Emellett a világjárvány szintén negatívan érintette a kollégákat. Helyettesítések megszervezésével pótolták a kieső szakembereket, illetve több gépjárművet biztosítottak a dolgozók számára, így kevesebb utas létszámmal oldották meg kijutásukat és hazajutásukat a terepről.

 

Egyedülálló munkafolyamatot végeztek a szakkivitelezők

Nem hétköznapi helyzetet teremtett a szakemberek számára, hogy a kivitelezési terület érintette az M35 autópályát, valamint a 354. számú főútvonalat.

Mind a vízvezetékkel, mind pedig a szennyvízvezetékkel keresztezték a 354. számú főutat és az M35 autópályát - nagyságrendileg 130 méter hosszban. A vízvezeték számára az utak alatt DA 616 ÜPE SN100000 vevőcsövet sajtolt át a szakkivitelező – mindezt a forgalom biztosítása mellett -, míg a szennyvízvezeték esetében DN530 ÜPE SN100000 védőcsövet.

Korábbi fotó: M35 sz. út – SZNY1 és V1-0 keresztezése. ÜPE Sajtolási munkák SZNY1 1+738 V1-0 párhuzamos szelvényben.

„Ennek a munkafolyamatnak a különlegessége abban rejlik, hogy ekkora átmérőben, ilyen hosszúságban nem mindennaposak a sajtolások, továbbá Magyarországon mindössze néhány szakkivitelező alkalmas ezen munkafolyamatok elvégzésére.”

A beruházás másik különlegessége a szennyvízátemelő, vagyis az EMUport FS2700 típusú komplett szárazaknás kivitelű átemelő berendezés.

„Ilyen méretű műanyag aknás berendezés Magyarországon jelenleg csak itt található. A Wilo Magyarország Kft. által leszállított DN270 centiméteres belső átmérőjű, előregyártott hengeres műanyag akna került beépítésre. Az átemelő berendezés így komplett egységet képvisel” – összegezte Török Helga.

Galéria

VízgazdálkodásKe-Víz 21 Zrt.Debreceni Mélyépítő Holding DebrecenDebrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezetszennyvízvízvezeték

Hírlevél

Hirdetés