2024.06.17, Hétfő
Folyamatos fejlődésben a vasbeton előregyártás
Fotók: Épszerk-Pannónia Invest Kft.

Folyamatos fejlődésben a vasbeton előregyártás

magyarepitok.hu

2024.01.29. 10:04 - Móré Levente

Napi használatban az Épszerk-Pannónia Invest Kft. K+F fejlesztésének eredménye.

Hirdetés

Egyre nagyobb teret nyer az előregyártott elemek alkalmazása a vasbeton szerkezetépítésben. Ezt felismerve és több eredményes fejlesztési projekt után az Épszerk-Pannónia Invest Kft. mára saját gyáraiban is sikeresen alkalmazza az elért eredményeket, nagy teljesítőképességű megoldásait.

 

Fotók: Épszerk-Pannónia Invest Kft.

 

Kutatástól gyártásig

Mindig is kiemelt szerepet töltött be az innováció a vállalat működésében. Minőségi munkavégzéseivel, szakmai hozzáértésével és innovatív működésével érte el a vállalat, hogy a magyar építőipari piac egyik legismertebb és legkiemelkedőbb vasbeton szerkezetépítőjeként tartják számon. 2018-ban kutatás-fejlesztési támogatást nyert az ÉPI „Nagy teljesítőképességű betonból készülő vasbeton rúdszerkezetek vasalási módszereinek fejlesztésére”. A KFI_16-1-2017-0526 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a VÁLLALATI KFI_16 pályázati program finanszírozásában valósult meg. A 2020-ig tartó kutatás eredményeként pedig nem csak know-how-t hoztak létre, hanem annak nyomán a cég saját üzemi fejlesztésbe is kezdett.

K+F projektjük segítségével elért szakmai eredményekre épülve kidolgoztak egy új típusú, speciális, dörzshegesztéses technológiával gyártható átszúródási csaprendszert, amely az építőipari piacon meglévő átszúródási csaprendszerek gyártási technológiájától merőben eltérő, ám azzal szemben nagyságrendekkel stabilabb gyártási minőséget és kiszámíthatóbb gyártási kapacitást biztosít. E gyártási technológiával a gyártási sebesség a korábbi technológiákhoz képest mintegy kétszeres sebességet jelent, miközben a gyártási minőség folyamatosan az elvárt szabványos minőségi szóráson belül marad, a felhasznált alapanyagok anyagszerkezete mindeközben a legcsekélyebb mértékben változik.

 

 

Új gyártástechnológia, komoly gazdasági potenciál

Összefoglalva elmondható, hogy ezen gyártási technológia a hagyományos gyártási technológiához képest hatékonyabb alapanyag felhasználást biztosít, kevesebb selejt, kevesebb hulladék képződik, az alapanyagok anyagszerkezete kisebb mértékben változik. A teljes gyártási folyamat jelentős része automatizált, robotizált. Az átszúródási csaprendszerek a monolit vasbeton szerkezetépítésben közvetlenül is felhasználhatóak, így az elsőként üzembe állított gépsor a Cég valamennyi kivitelezési projektjein túl további partnerek megrendeléseit is képes ellátni.

A Kutatás-Fejlesztési Projekt további, az előzőnél is nagyobb horderejű eredménye ezen új típusú átszúródási csaprendszer beépítésével készülő előregyártott oszlopfejből és monolit vasbeton lemezből álló oszlop-födém csomóponti rendszer kidolgozása és annak elvárt, szabványos, kísérletekkel igazolt viselkedése. Kiemelt figyelmet érdemel az a tény, hogy a Budapesti Műszaki Egyetemmel közösen elvégzett kísérletekkel sikerült alátámasztani és igazolni, hogy az alkalmazott teljes rendszer, annak minden elemével együtt teljes biztonsággal, garantált módon kielégíteni a jelenleg érvényes szabványok és vonatkozó előírások támasztotta követelményeket. Jelentős többletpotenciált tartalmaz betontechnológiai oldalról, kihasználva az előregyártó üzemekben elérhető egyre magasabb betonszilárdsági osztályok adta lehetőségeket. A dörzshegesztéses technológia pedig lehetőséget biztosít magasabb szilárdsági osztályú alapanyagok használatára.

 

 

Mindezek együtt jelentős gazdaságossági potenciált adnak a teljes gyártási folyamatnak, hiszen az alapanyag felhasználás csökkenthető, gazdaságosabbá tehető. Ezeken túlmenően az építéshelyi feladatok egyszerűbbé válnak, alkalmazásával nagyobb minőségi- és munkabiztonság érhető el. Nem utolsó sorban pedig az építéshelyi szakemberhiány megoldásában is segítséget nyújthat az előregyártott rendszerek alkalmazása. 2021-ben e dörzshegesztéses technológiával készülő csaprendszer a sikeres termékminősítést követően megkapta a szükséges forgalomba hozatali és alkalmazhatósági engedélyeket, tanúsítványokat, így megkezdődött a csaprendszer kereskedelmi forgalma.

E fejlesztések sikerein felbuzdulva indították el 2021 tavaszán Ercsiben lévő telephelyükön az előregyártott vasbeton elemeket gyártó üzemegységüket is. Ebben az üzemben van lehetőségük a fent említett előregyártási felhasználási területen továbblépni. Ennek előfeltétele természetesen, hogy maga az üzem és annak gyártósorain készülő termékek szintén rendelkezzenek a szükséges minősítésekkel és tanúsításokkal, amelyek az itt létrehozott beton alapanyagokra és késztermékekre egyaránt érvényesek. Az ezekre vonatkozó minősítéseket szintén sikeresen megszerezte a Cég 2021-ben, így megteremtve a lehetőséget a csaprendszer előregyártott elemekben történő alkalmazásának fejlesztésére a fent említett előregyártott oszlopfejek kialakítása terén.

 

 

Nem állnak le a kutatások

Gyümölcsöző szakmai együttműködés bontakozott ki az Épszerk-Pannónia Invest Kft. és a Budapesti Műszaki Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszéke között, amelyet azóta is fenntartanak.

Az eddigi tudást és tapasztalatot felhasználva a cég a BME-vel együttműködve újabb nagyszabású kutatás-fejlesztési projekt megvalósítását tűzte ki célul, mert felismerték: a közös munka olyan nagyértékű befektetés, amely bár hosszú évek alatt térül meg, jelentősen hozzájárul az egész építőipari piac fejlődéséhez és korszerűsítéséhez.

 

 

 

Galéria

Iparági hírekÉpszerk-Pannónia Invest Kft.BMEszerkezetépítéskutatás-fejlesztés

Hírlevél

Hirdetés