2024.04.19, Péntek
Biztos alapokat teremtettek a Dürer Park számára a BAUER műszaki megoldásai
Fotók: BAUER Magyarország Kft.

Biztos alapokat teremtettek a Dürer Park számára a BAUER műszaki megoldásai

magyarepitok.hu

2022.06.02. 07:30 - Füzi Nikolett

A Property Market ingatlanfejlesztésében megvalósuló Dürer Park projekt keretein belül a Városliget közvetlen szomszédságában összesen két iroda- és három lakóépület épül fel, amelyből az első irodaház mélyalapozási munkálatait a Market Építő alvállalkozójaként, a BAUER Magyarország Kft. végezte el.

Hirdetés

Lapunk korábban már beszámolt arról, hogy a Dürer Park projekt keretén belül teljesen megújul az Abonyi, a Zichy utca és az Ajtósi Dürer sor határvonalán belül elhelyezkedő terület, ahol hosszú évek óta rendkívül leromlott állapotú épületek álltak.

Az ingatlanon most beruházóként a Dürer Befektetési Kft., fejlesztőpartnereként pedig a Property Market Kft. épít három lakóépületet és két irodaházat.

​Az építkezés már folyamatban van, amely során az előzetes bontási munkálatokat a Market Építő Zrt. végezte, az irodaépület szerkezetépítésén a Moratus Kft. dolgozik, a komplex mélyépítési feladatok pedig a Market megbízásából, a BAUER Magyarország Speciális Mélyépítő Kft. munkájával valósultak meg. ​

A tervek szerint 2025 közepén készülhet el mindkét irodaház, a lakóépületek tervezése és ütemezése azonban még nem véglegesült.

A beruházás eredményeként egy újgenerációs komplexum jön létre lakó- és irodaépületekkel, valamint a belső park is megújul.

 

 

Így kezdődött meg a kivitelezés

A beruházás első munkafázisában elbontották az egykori uszodát, a régi könyvtárat, a rendezvényterem és a konyha épületét, valamint a Professzorok házát. Ezt követően kezdődött az első ütem során megvalósuló, mélygarázzsal és két szinttel is rendelkező irodaház mélyépítési munkálatainak kivitelezése. A projekttel kapcsolatban Rezes Sándor, a BAUER Magyarország Kft. projektvezetője informálta lapunkat.

A munkaterületet 2021 májusában vette át a speciális mélyépítés területére szakosodott cég. A szakemberek feladatköre kiterjedt a mélygarázs munkaterének elhatárolására, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb szerkezetek, mint az alapsík süllyesztés, a támfalépítés, és a víztelenítés elvégzésére.

 

Kézenfekvő műszaki megoldás a többfunkciós résfal

A feladat egy olyan biztonságos és stabil munkatér létrehozása volt, ahol megkezdődhettek a szerkezetépítési munkálatok, köztük a mélygarázs kivitelezése.

„Ennek kialakításához egy több mint 4500 négyzetméteres belső felületű résfalat alakítottunk ki, amely egy építési szerkezettel három műszaki problémára is megoldást ad: egyrészt közreműködik az alapozás teherviselésében, másrészt jelentős vízzárási funkciókat is betölt, harmadrészt a környezet megtámasztását is biztosítja”

– fejtette ki a projektvezető. Ezzel a munkafázissal 2021 augusztus végére készültek el a szakemberek.

 

Akadálymentes ideiglenes megtámasztás a talajhorgonyzás

A résfalazást követően kezdődhetett meg a munkatérben lévő talaj eltávolítása. Még ezt megelőzően, a résfal tetején körbefutó, az egymás után készült réstáblákat összefogó fejgerendát építettek. A fejgerendát ideiglenes talajhorgonyokkal feszítették hátra, ezzel biztosítva a résfal állékonyságát a földkiemeléshez és az azt követő szerkezetépítéshez. A talajhorgonyokat illetően azt is megtudtuk, hogy ezekből a teherviselő elemekből megközelítőleg 160 db, több mint tíz méteres szerkezetet építettek be a szakemberek.

A mélyépítési feladatok részét képezte a résfalon belüli munkaterület megfelelő szintmagasságú és tömörségű alapozási síkba való illesztése is. Rezes Sándor elmondta, hogy az építési környezet adottságából adódóan az építéshez két különböző magasságú munkaszintet kellett kialakítaniuk. A forgalmas Ajtósi Dürer sor oldalán a magasabb munkaszintű kialakítás nagyobb teherbíró képességet eredményezett, ugyanakkor a munkaterület belső részében – ahol a szomszédos gépjárműforgalom hatás már elenyészett - további 3 méterrel lemélyített munkaszintet lehetett kialakítani.

 

 

Ahol kiegészítő megoldás is szükséges: készülhet a jet-grouting

További egyedi műszaki megoldást igényelt, hogy a beruházás területét egy iskola is határolja, amelynek a terepszintje magasabban helyezkedett el a tervezett alapsíktól. „Ezen a helyen a meglévő támfal alá kellett lesüllyeszteni az alapozási síkot, amelyet a réseléssel egy ütemben, Jet-Grouting technológia alkalmazásával oldottuk meg” – részletezte a projektvezető.

(Ez a különleges eljárás a kedvezőtlen teherbírású altalaj adottságát egy talajhabarcsosításos módszerrel erősíti meg a jobb vízzárás, vagy akár teherbíró képesség érdekében – a szerk.) Rezes Sándor ennek fontosságát hangsúlyozva kiemelte, a támfal külön megtámasztása azért vált szükségessé, mert a később megépülő rámpa, amelyen lehet majd behajtani a résfallal határolt mélygarázsba, a munkatér és a meglévő támfal közötti szakaszon létesülne, veszélyeztetve a támfal állékonyságát.

Hozzátette, ezen felül egy másik szakaszon is a jettelés jelentett megoldást: az Ajtósi Dürer sor felőli részen megmaradt a korábban elbontott épület pinceszinti falmaradványa, melynek eltávolításához csak a környezet jet-grouting megerősítése után lehetett nekikezdeni, ezzel biztosítva földfal önhordását a bontási munkavégzés során.

Speciális marógép teremtett sík felületet a szerkezetépítéshez

A projektvezetőtől végezetül azt is megtudtuk, hogy a földkiemelést követően a résfal tisztítását egy speciális marógéppel végezték el, ezáltal a több mint 4500 négyzetméteres belső felületre egy egyenletesen mart, sima felületet tudtak képezni. Az így létrejött munkagödörbe több vízszint alá süllyesztett kutat is létesítettek, amelyek segítségével még a projekt következő szakaszában is segítséget tudtak nyújtani a munkatérbe került víz kiszivattyúzását illetően.

A komplex mélyépítési munka 2021 év végére fejeződött be, azóta az irodaház szerkezetépítése zajlik.

Mi épül?Property Market Kft.Market Építő Zrt.Bauer Magyarország Speciális Mélyépítő Kft.Dürer Parkmélyépítésirodaház

Hírlevél

Hirdetés