2024.06.15, Szombat
Száz éves terv vált valóra Gödöllőn a templomépítéssel
Fotók: MTI/Szigetváry Zsolt

Száz éves terv vált valóra Gödöllőn a templomépítéssel

MTI és magyarepitok.hu

2024.05.24. 08:57 - Sándor Csilla

Átadták az új premontrei apátsági templomot a Fejér-B.Á.L. munkájának eredményeként. Az épületet a 900 éves hagyománnyal bíró rend tagjai, a premontrei iskolaközpont tanárai, egykori és jelenlegi diákjai, a premontrei óvodások és a helyi közösség hívei használnak majd.

Hirdetés

Az apátsági templom építése régi, száz éves törekvése volt a rendnek. Erre utal a templom átadása alkalmából írt levelében a miniszterelnök. Orbán Viktor köszöntőjében úgy fogalmazott: „ez az épület így most nemcsak egy régi álom beteljesülése és a város ékessége, hanem annak a töretlen és megtörhetetlen hitnek és akaratnak is jelképe lesz, amellyel önök átvészelték a határon túlra került iskoláik elvesztését, a kommunizmus negyven évét és a rendszerváltoztatás utáni újrakezdés nehézségeit.”

A Fejér-B.Á.L. kivitelezésében lezajlott építkezésről lapunkban korábban részletes összefoglalóban számoltunk be.

 

Fotó: MTI / Szigetváry Zsolt

 

A díszítések a premontrei, a katolikus és a magyar hagyományokat tükrözik

A templom átadásán Soltész Miklós államtitkár a kereszténység erejét méltatta, amely a nehézségek ellenére is 2000 év óta közvetíti üzenetét.
Vécsey László, a térség képviselője szerint nemzedékek nyolc évtizedes vágya, a rend tagjainak álma öltött anyagi testet a templom felépülésével.    
Balogh Péter Piusz gödöllői apát arról beszélt, hogy az épületen és annak díszítésén a premontrei, a katolikus és a magyar hagyományok jelennek meg.

 

 

Kilencszáz éve őrzött értékek a történelem viharaiban

A gödöllői premontrei közösséget 1923-ban alapította Dr. Takács Menyhért jászóvári prépost azokkal a premontreiekkel, akik a trianoni döntés után a kassai, rozsnyói és nagyváradi premontrei gimnáziumok megszüntetésével az utódállamokban nemkívánatos személyek lettek. 1929-ben hittudományi főiskolája is volt a közösségnek. 1950-ban az állampárti diktatúra a többi szerzetesrendhez hasonlóan ezt a közösséget is feloszlatta. Az épületegyüttesüket az Agrártudományi Egyetem kapta meg. Az 1989-ben újjászerveződött közösség, rendházat és kápolnát épített,  majd két kisebb épületben megnyitották a nyolcosztályos Premontrei Gimnáziumot világi tanerőkkel. Az évek során a gimnázium több épülettel gyarapodott, és 2000-ben útjára bocsátotta első érettségizett növendékeit.

A templomépítés alapvető célja, hogy a rend tagjai, a helyi egyházközség, valamint a premontrei iskolaközpont tanárai, diákjai, öregdiákjai, a premontrei óvoda közössége és a premontrei nagycsalád minden tagja méltó módon tudjon részt venni a liturgiákon.    

A tervezés és az építés 3,9 milliárd forintból valósult meg, a berendezés pedig további 600 millió forintba került. Az építkezést a kormány támogatta a rend alapításának 2021-ben ünnepelt 900. évfordulója alkalmából.

 

 

A szakrális építészet hagyományai és korunk anyaghasználatának ötvözete a templom

A 700 férőhelyes, hatalmas szakrális épület a premontrei rend által fenntartott általános- és középiskola közelében áll.

A kéttornyos, kereszthajós premontrei templom követi a szakrális építészet hagyományait. Anyaghasználatában azonban már a 21. századot képviseli a vasbeton tartószerkezetével és téglafalazatával, a fém és üveghasználattal.

A hevederes keresztboltozatú főhajóhoz két mellékhajó, altemplom és kereszthajó kapcsolódik. A templom mellé kerül egy épület, amely oktatási célokra is alkalmas, de zarándokszállásként és könyvtárként is szolgál majd. Szerepel a tervek között egy sportcsarnok és egy új rendház megvalósítása is. A templomszentelés szertartására későbbi időpontban kerül majd sor.

Mi épül?Gödöllőpremontrei apátsági templomFejér-B.Á.L. Zrt.

Hírlevél

Hirdetés