2024.03.02, Szombat
A vízhiányos időszakokra ad megoldást a Felső-Tisza vidéken megvalósuló vízgazdálkodás fejlesztés

A vízhiányos időszakokra ad megoldást a Felső-Tisza vidéken megvalósuló vízgazdálkodás fejlesztés

magyarepitok.hu

2022.06.23. 07:45 - Kalácska-Nagy Nóra

Nagyszabású munka folyik a Ke-Víz 21 Zrt. szakembereivel, a fejlesztés magában foglalja Szabolcs-Szatmár-Bereg megye csaknem teljes egészét és a környező négy megye kisebb térségeit.

Hirdetés

Átfogó vízgazdálkodási fejlesztés zajlik a Felső-Tisza vidéken, amely az Országos Vízügyi Főigazgatóság beruházásában és a Ke-Víz 21 Zrt. kivitelezésében valósul meg több mint nettó 3 milliárd forint értékben.

A „Vízgazdálkodási fejlesztések a Felső-Tisza vidéken” elnevezésű projekt keretében olyan beavatkozások valósulnak meg, melyek az éghajlatváltozás felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt káros hatásainak mérséklésére szolgál. Ennek érdekében

 • a vízgazdálkodás helyzetének javítását,
 • a vízhiányos időszakokban jelentkező vízigények kielégítését,
 • valamint a természetes vízkészletek hasznosíthatóságának növelését végzik el.

A beruházás helyszínei a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG) területén helyezkednek el. A tervezett munkák többségében a belvízvédelmi csatornanyomvonalak területein zajlanak. A FETIVIZIG működési területe a Felső-Tisza vízgyűjtőjéhez tartozik, magában foglalja Szabolcs-Szatmár-Bereg megye csaknem teljes egészét és a környező négy megye kisebb térségeit.

A Ke-Víz Zrt. tervezési és kivitelezési feladatai során

 • 207 kilométer belvízvédelmi csatorna kotrását,
 • 68 műtárgy rekonstrukcióját,
 • 25 új műtárgy létesítését
 • és 3 magasépítési létesítmény kivitelezési munkáját végzi el.

A tényleges kivitelezési munkák 2021 szeptemberében kezdődtek, a projekt befejezési határideje 2023. április 30.

A fejlesztéssel javul a vízi és az ökológiai állapot

Török Helga, a Ke-Víz Zrt. projektvezetője a fejlesztés szükségessége kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy a belvízcsatornák és az azokon elhelyezkedő vízépítési műtárgyak, illetve létesítményeik jelenlegi formájukban nem tudják megfelelően ellátni fő funkciójukat, így nem biztosított a megfelelő áramlási viszony, vagyis az Európai Unió Víz Keret-irányelvében (VKI) megfogalmazott jó állapot elérése. Ezek mellett új műtárgyak is épülnek a projektben, ezek a vízvisszatartásban játszanak fontos szerepet.

A térségi vízvisszatartást, vízpótlást, víztározást, vízkormányzást biztosító létesítmények állapotjavítása is megoldandó probléma a vízkészletgazdálkodás optimalizálása érdekében. A meglévő vízpótló és vízelvezető rendszer elemeinek fejlesztésével és rekonstrukciójával, valamint új vízpótló útvonalak létesítésével a VKI előírásainak megfelelően

a jó állapot, illetve a jó ökológiai állapot elérése, a biodiverzitás növelése, a degradált állapotok megszüntetése az elérendő célkitűzés.

A vízrendszerek természetes folyásirányának visszaállítása, megfelelő minőségű és mennyiségű vízpótlás biztosítása szintén a vizek jó állapotának elérését szolgálja. A vízelvezető rendszer elemeinek fejlesztésével, rekonstrukciójával és a tározási feltételek megteremtésével csökkenthető a belvízi kockázat.

A projekt megvalósítása javítja a szélsőséges hidrológiai és vízjárási helyzetekhez történő alkalmazkodást.

A belvízlevezető képesség helyreállítása a cél

A projekt hosszú távon a belvízi elöntések nagyságának és idejének csökkentését, a károkozások mérséklését, a védekezési költségek csökkentését, továbbá a főművek védképességének hosszú távú megőrzését kívánja elérni.

„Közvetlen célunk a belvízlevezető hálózat legkritikusabb szakaszainak és pontjainak rekonstrukciója. Legfőbb feladatunk a belvízcsatornák rekonstrukciója, a megfelelő áramlási viszonyok biztosítása, a lefolyási akadályok eltávolítása és a szükséges műtárgyrekonstrukciók elvégzése.”

A FETIVIZIG kezelésében lévő belvízcsatornák rekonstrukciója során a legkritikusabb csatornaszakaszok vízfolyási akadályainak elhárításával, feliszapolódott szakaszok megszüntetésével a belvízlevezető képesség helyreállítása a cél. Ezt a vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzített műszaki paramétereknek, nyilvántartási adatoknak megfelelő jellemzők (fenékszélesség, fenékszint, rézsűhajlás, fenntartó sáv kialakítása) helyreállításával lehet elérni.

A fejlesztéssel érintett belvízrendszerek:

 • Krasznabalparti belvízrendszer,
 • Felsőszabolcsi belvízrendszer,
 • Nyíri belvízrendszer.

Valamint 3 magasépítési létesítmény megvalósítása is a projekt részét képezi, melyek az alábbiak:

 • Szabolcsveresmart új belvíz- és aszályvédelmi központ építése,
 • Nagyhalász – Mága új raktár építése,
 • Rókakúti szivattyútelep új raktár építése.

Török Helga elmondta, a projekt 2022. május 31-ével meghaladta az 50%-os műszaki készültséget. „Jelenleg a csatornakotrási munkák, a műtárgy rekonstrukciók, az új műtárgyak építése, valamint a magasépítési kivitelezési munkák zajlanak.”

„A projekt megvalósításának kihívásait a munkaterület nagysága, tagoltsága, a munkaterületek közötti távolságok a munkaterületek nehéz megközelíthetősége adja. Előbbiekből adódik, hogy a sikeres teljesítés kulcsa az organizációs és logisztikai feladatok kiváló, hibátlan szervezése és végrehajtása” – összegezte a projektvezető.

Galéria

VízgazdálkodásKe-Víz 21 Zrt.TiszaFelső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Hírlevél

Hirdetés