2023.01.28, Szombat

A határozat a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) által kezdeményezett jogorvoslati eljárás lezárása, amely ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. Bírósági felülvizsgálatot lehet kezdeményezni, de ennek halasztó hatálya nincs.

A bírságot az M4 autópálya Abony és Fegyvernek közötti kivitelezésével és a kiegészítő tervezési munkáival összefüggő közbeszerzési eljárásban elkövetett ajánlattevői mulasztás miatt szabta ki a Közbeszerzési Döntőbizottság, megállapítva, hogy mindkét cég megsértette a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 128. § (2) bekezdését.

A döntés indoklása szerint a Közgép és az A-Híd a megkötött szerződés teljesítésébe olyan alvállalkozókat vont be, amelyekkel kapcsolatban nem igazolta, hogy azok nem tartoznak a közbeszerzési törvényben levő kizáró okok hatálya alá.

A Közbeszerzési Hatóság keretében, de attól függetlenül működő Döntőbizottság hivatalból – a törvényben meghatározott szervek és személyek ilyen irányú kezdeményezése nyomán – vagy az arra jogosult által előterjesztett kérelem alapján jár el. A jogorvoslati eljárás célja, hogy gyorsan és hatékonyan fel tudjon lépni a jogsértésekkel szemben. A Döntőbizottság döntéseinek felülvizsgálatára a bíróság rendelkezik hatáskörrel.

(magyarepitok.hu)

Galéria

A-Híd Zrt.GazdaságKözgép