2024.06.15, Szombat
Kulcsszerepet tölt be ez a speciális szaktudású csapat a vasúti beruházásokban
Fotók: Nagy Mihály / magyarepitok.hu

Kulcsszerepet tölt be ez a speciális szaktudású csapat a vasúti beruházásokban

magyarepitok.hu

2022.06.20. 18:30 - Kolinek Nóra

A RailCert Hungary Kft. azon kevés szervezetek egyike, amely hazánkban vasúti tanúsítással foglalkozik. A vállalat folyamatosan ellenőrzi és értékeli a kötöttpályás és ipari beruházások hazai és uniós követelményrendszereknek való megfelelőségét. A feladat szépségeiről és kihívásairól Dégi András ügyvezetővel beszélgettünk.

Hirdetés

2018-ban új szereplőként lépett a hazai vasúti piacra a RailCert Hungary Kft. A vasúti tanúsítási szervezet fő profilja a megfelelőség- és független értékelés. Ezen folyamatok bár kevésbé látványosak, ugyanakkor nélkülözhetetlen elemei egy vasúti beruházás zavartalan lebonyolításának.

A vállalat hazai vasútfejlesztésben betöltött kulcsszerepéről Dégi András ügyvezetővel beszélgettünk. A vezető szakember építőmérnöki és okleveles infrastruktúra mérnöki diplomája mellett minőségirányítási szakmérnöki és munkavédelmi végzettséggel is rendelkezik. Lehetősége adódott külföldi képzésben is részt venni a németországi wismari főiskolán. Pályafutása elején technológusként és minőségirányítási főmérnökként dolgozott egy acélszerkezeti gyárban, ezt követően került át a vasút világához, ahol rendszerépítéshez kapcsolódó feladatokat látott el. A RailCert Hungary Kft. megalakulásánál a tevékenység alapját jelentő szabványi környezet kialakításában vett részt.

Dégi András, a Railcert Hungary Kft. ügyvezetője
Fotó: Nagy Mihály / magyarepitok.hu

Bevezetésképp arra kértük a vezetőt, hogy ismertesse a vállalat rövid történetét és mérföldköveit:

„A hazai követelményrendszereknek és az uniós előírásoknak megfelelően ún. DeBo és NoBo megfelelőségértékelési tevékenységet szükséges lefolytatni a vasúti beruházások kapcsán. 2019 májusában szereztük meg DeBo (Designated Body − Kijelölt Szervezet) kijelölésünket, melynek megfelelően vizsgáljuk, ellenőrizzük és értékeljük a vasúti alrendszerek, illetve a vasúti rendszerkomponensek hazai műszaki előírásoknak való megfelelőségét.”

A vállalat 2021 elején érkezett következő jelentősebb fejezetéhez, amikor megszerezte az Európai Bizottság illetékes szervezeténél nyilvántartott NoBo (Notified Body – Bejelentett Szervezet) státuszt. Dégi András úgy tájékoztatott, hogy jelenleg Európában körülbelül 50 ilyen jogosultsággal rendelkező szervezet létezik. Ez az Unió felé történő bejelentés lehetővé teszi, hogy a cég a nemzeti szabályokon túl az uniós előírások szerinti megfelelőségértékelést is lefolytathassa. Korábban előfordult, hogy külföldi szereplő végezte hazánkban a NoBo tevékenységet.

Fotó: Nagy Mihály / magyarepitok.hu

A vállalat tevékenysége a vasút összes szegmensét lefedi

Az Európai Unió folyamatosan felülvizsgálja, fejleszti és harmonizálja a vasútbiztonsággal és kölcsönös átjárhatósággal kapcsolatos előírásait. A NoBo és DeBo mellett egy új eljárás jelent meg. A rendelet a tervezett változások biztonságos véghezviteléhez nyújt jogszabályi alapot.

A változásmenedzsment kiemelt terület, hiszen a változások bevezetésével akaratlanul is új veszélyek kerülnek a rendszerbe. Az eljárás fontos szereplője a független kockázatértékelő, azaz az AsBo (Assessment Body) szervezet, mely közreműködik a jelentős változás során véghezvitt kockázatértékelés teljes folyamatában, melynek független értékelése a biztonságértékelési jelentéssel zárul. 2021 februárjában AsBo státusszal bővült a cég palettája, így a RailCert Hungary Kft. hazánkban az első, mely mindhárom típusú (NoBo, DeBo és AsBo) kijelöléssel rendelkezik.

Az ügyvezető kifejtette: „A RailCert Hungary Kft. tevékenysége átfogóan érinti vasút összes szegmensét hiszen infrastruktúra, energia, jelző-és biztosítóberendezési, valamint jármű szakterületeken dolgozunk. Majd hozzátette: „A különböző területeken belül rendszerelemek tanúsítását is végezzük; az infrastruktúrához tartoznak például a sínek, sínleerősítések, aljak, melyeknek szintén szigorú követelményeknek kell megfelelniük.”

Fotó: Bernát Benjámin/magyarepitok.hu

A munka speciális szaktudást igényel

A vállalat megalakulása óta úttörő szerepet próbál vállalni.

„Tevékenységünket az unió összes tagállamban jogosultak vagyunk végezni, egy ilyen típusú szervezet felépítéséhez az Európai Bizottság által előírt szigorú követelményeknek kell megfelelnünk személyi állomány, kompetencia és műszaki eszközök tekintetében.

Cégünk egyik alapja a magas szaktudású és komoly tapasztalattal rendelkező szakemberállomány. Ez egy klasszikus fehérgalléros mérnöki munka, mely nem csupán vasúti, hanem megfelelőségértékelési területen is hatalmas tapasztalatot kíván, így egy viszonylag szűk szegmenst kell elérnünk a szakembereket illetően. Szerencsére nekünk sikerült egy hibrid megoldást találnunk: van egy idősebb, tapasztalt szakember gárdánk, ugyanakkor folyamatosan várjuk a fiatal, vasút iránt elhivatott munkaerő jelentkezését” – fejtette ki az ügyvezető.

„A RailCert Hungary Kft.-nél rengeteg új terület megismerésére van lehetőség. Fontos számunkra, hogy kollégáink a képzési, betanulási időszakot követően, néhány év elteltével elismert szakemberekké váljanak tanúsítási területen. Ehhez rengeteg tanulásra van szükség, valamint minőségirányításhoz kapcsolódó rendszerszemlélet szükségeltetik” – egészítette ki.

Fotó: Nagy Mihály / magyarepitok.hu

A RailCert a 23. órában is jelen van

Kérésünkre Dégi András beavatott a tanúsítás folyamatába:

a vonatkozó kormányrendelet szerint a tanúsító szervezetnek a tervezés elejétől az üzembehelyezésig rendelkezésre kell állnia. Az engedélyezési tervek megfelelőségértékelését követően a kivitelezési tervek értékelése is a feladata. A beruházás megindulásakor szintén vannak lépcsőfokok, ilyen lehet például egy korlátozott szolgáltatási szintű forgalom megkezdése vagy egy próbaüzem.

Előbbire példa a Déli összekötő vasúti híd új felszerkezeteinek átadása, utóbbi egy biztosítóberendezés próbaüzemekor fordulhat elő.

„Egy biztosítóberendezés próbaüzeme biztonságkritikus lépés, itt gyakorlatilag zéró tolerancia van, és alapos munka szükséges ahhoz, hogy egy közbenső hitelesítési nyilatkozatot ki tudjunk állítani. A piaci igényekhez igazodva a RailCert Hungary Kft. a 23. órában is jelen van. Alapelveink a pártatlanság, függetlenség és az objektivitás, így nem lehetünk eredményorientáltak. Nálunk két lehetőség van: megfelelt vagy nem felelt meg.”

Aki Brüsszelben felszáll, annak Budapesten ugyanolyan körülmények között kell leszállnia

A vállalat feladata − egyebek mellett − a vasútállomások megfelelőségének ellenőrzése. Ennek egyik sarkalatos pontja a látásukban és mozgásukban korlátozott személyek zavartalan utazásának biztosítása. Az irányelvek szerint, ha egy utas Brüsszelben felszáll a vonatra, Budapesten ugyanolyan körülmények között kell leszállnia: ellenőrzik a taktilis vezetősávok, vezető korlátok, de még a liftek nyomógombján szereplő Braille-írás megfelelőségét is.

A vállalat elhivatott a vasúti közlekedési esélyegyenlőség megteremtésében, ezzel összhangban társadalmi felelősségvállalási programjában 2021-ben a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége által működtetett vakvezető kutya kiképzőközpont működésének fenntartásához, és ezáltal egy vakvezető kutya kiképzéséhez járultak hozzá.

Fotó: Dernovics Tamás/magyarepitok.hu

Az 1-es fővonal rendkívüli szakmai kihívást jelent

A projektekre térve a vezető szakember elmondta: „Az első projekt mindig a legemlékezetesebb, ez a mi esetünkben a Debrecen Északnyugati Gazdasági Övezetéhez (a BMW-gyár megközelítése – a Szerk.) kapcsolódó infrastrukturális beruházás első üteme volt, itt az engedélyezési terv tanúsítását folytattuk le.”

Ezt követően érkezett az első biztosítóberendezési projekt, Ebes állomás Elektra 2 rendszerű elektronikus biztosítóberendezésének próbaüzeméhez szükséges megfelelőségértékelés, melyet a rövid átfutású feladatok közé sorolt a szakember. Kihívásként kiemelte, hogy a rendelkezésre álló vágányzári idő miatt rendkívül feszes ütemterv szerint kellett teljesíteni.

A hosszú átfutási idejű projektekre térve Dégi András elmondta, hogy a vállalat részt vesz a Budapest−Belgrád vasútvonal és a Kelenföld−Ferencváros III. vágány kiépítésének megfelelőségértékelésében. Ez utóbbi során már az engedélyezési tervfázisban is jelen voltak, előttük áll a kiviteli tervek értékelése, ezt követően az építési fázis közbenső mérföldkövei, majd a legnagyobb feladat, az üzembehelyezés megfelelőségértékelése következik.

„Rendkívüli szakmai kihívást jelent az 1-es fővonal (Budapest−Hegyeshalom–Rajka vasútvonal – a Szerk.) szűk keresztmetszet kiváltása, ahol a jelző- és biztosítóberendezési terület szinte összes szegmense megtalálható: itt az elektronikus biztosítóberendezés szoftvercseréje, KÖFI-központok (Központi Forgalomirányítás – a Szerk.) kialakítása, ETCS-hálózat (European Train Control System – Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer - a Szerk.) kiépítéséhez szükséges tanúsítási eljárás lefolytatása a feladat”− tájékoztatott.

Majd hozzátette, hogy a hosszú átfutási idejű projektek menedzselésekor az erőforrások különböző fázisokhoz történő optimális elosztása az egyik legnagyobb feladat.

A nemzetközi piaci jelenlét is meghatározó

A RailCert Hungary Kft. főbb megrendelői az állami beruházó vállalatok és kivitelezőcégek mellett az ipari szereplőket is meg kell említeni. Az elmúlt években a vállalat − többek között − zárt rendszerű tartálykocsi- és vasúti személykocsi mosóberendezés, statikus és dinamikus vasúti járműmérlegek, valamint növényiolaj-, kén-, szemestermény-, ammónia-, cement-, pentán töltő-lefejtő berendezés; továbbá, vasúti kerékeszterga, híddaru és portál daru, oldal- és homlokrakodó és járműjavító aknák megfelelőségét is vizsgálta. A nagyvasút mellett pedig városi vasúthoz kapcsolódó közlekedési rendszerek megfelelőségértékelését is végzik.

„Ezek azért különleges kihívások, mert az értékeléshez szükséges szakmai kompetencia nagyon ritka, szerencsére nálunk dolgozik az a néhány kiváló szakember, aki ezt a tevékenységet hazánkban le tudja folytatni”

− avatott be.

A vállalat a nemzetközi piacon is jelen van: több távol-keleti megrendelésen dolgoznak, emellett nemzetközi együttműködésben, a világ egyik legnagyobb szakmai szervezetével közösen végzik a GSM-R hálózat megfelelőségértékelését, mely hazánkban 2255 kilométer hosszan épül ki. A hálózat része annak az átfogó európai fejlesztésnek, amely az Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rendszer megteremtését célozza.

A siker egyik kulcsa a folyamatos innováció

A jövőre vonatkozó tervekről, célokról is kérdeztük az az ügyvezetőt, aki elmondta: „Próbáljuk erősíteni a jelenlétünket az Európai Bizottság szakmai csoportjaiban, a koronavírus-járvány idején távkonferenciákon vettünk részt, sikerként könyvelhetjük el, hogy tudunk olyan észrevételeket tenni a szakmai bizottságok számára, melyeket elfogadnak, beépítenek a módszertanukba.”

A RailCert Hungary Kft. fejlődését a kezdetektől fogva volt lehetőségem végig kísérni.

„Példamutató az építkezés és alkotás, ami itt végbemegy, ennek továbbvitele az én elsődleges feladatom. Az eddig kitűzött céljaink megvalósultak. Az elmúlt időszakban hatalmas fejlődésen ment keresztül a vállalat, melynek legjobb hírvivője a piaci referencia. Amikor egy szervezet határidőre, és megfelelő minőségben tud teljesíteni, annak mindig van piaci értéke. Ezek az alapelveink”

 – zárta a beszélgetést az ügyvezető.

Kötött pályaRailCert Kft.vasútfejlesztésNoBoDeBoAsBotanúsításvasúti tanúsítás

Hírlevél

Hirdetés