2024.04.13, Szombat
Felszámolnák a balkáni állapotokat – a Déli Körvasút projektben a környezetrendezés is kiemelt szempont
Fotók: Erdei Mihály/magyarepitok.hu

Felszámolnák a balkáni állapotokat – a Déli Körvasút projektben a környezetrendezés is kiemelt szempont

magyarepitok.hu

2023.03.27. 13:02 - Bíró Beáta

Végigjártuk az újbudai Hamzsabégi sétány környékét: bemutatjuk, hogy a vasút melletti szemetes töltés és életveszélyes gyalogos átjárók helyén milyen biztonságos területrendezést terveznek.

Hirdetés

Január végén részletes, tényszerű cikkben számolt be lapunk arról, hogy a nemzetközi és belföldi személyszállításban egyaránt stratégiai jelentőségű Déli Körvasút 2022 novemberében másodjára megkapott környezetvédelmi engedélyét ismét megtámadták a civilek. Emiatt azonnali jogvédelmet rendeltek el a beruházással kapcsolatban, és ideiglenesen felfüggesztették a MÁV Zrt. üzemi területén folytatott fakivágásokat is.

Noha a Déli Körvasút megépítésével több vonat közlekedhetne a fővárosi agglomerációban környezetkímélőbb alternatívát jelentve a személyautós közlekedésre, az érintett Újbuda után a Fővárosi Önkormányzat is az ellenzők oldalára állt, legutóbb pedig a IX. kerület is csatlakozott a táborhoz - noha Ferencváros lakott területét közvetlenül nem is érinti a tervezett beruházás.

A Déli körvasút jelentőségéről, a hozzá tartozó környezetrendezési tervekről még tavaly számolt be lapunk.

 

A cél az Újbudai Zöldfolyosó megvalósítása

A beruházáshoz kapcsolódóan, de egy másik ütemben és eljárásban fejlesztené a beruházó a XI. kerületi Hamzsabégi sétányt, amely jelenleg sok helyütt elhanyagolt, szemetes és növényzettel benőtt. Ennek egy, mintegy 6,4 méter szélességű sávja került most ismét per alá. Ezt a részt ugyanis átmenetileg felvonulási területként vennék igénybe a kivitelezés alatt, de azután egy másik projekt keretében megújítanák a kapcsolódó zöldfelületek igényes fejlesztésével együtt, és egy parkot alakítanának ki. Ez egy külön közbeszerzési eljárás tárgya lesz, megvalósítása nem a vasútvonalat kivitelelező V-Híd Zrt. feladata. 

 

 

A környezetrendezés keretében egy egységes, összefüggő zöld terület jöhet létre Újbudai Zöldfolyosó néven a Budaörsi út és a Duna között. Új gyalogos, kerékpáros kapcsolatok is kiépülnek a vasút két oldala között, biztonságos módon javítva a városrész belső kapcsolatait. A zöld felületek megújításához a helyi lakosság véleményét is kikérik, és közösségi tervezés során készülnek el a tervek.

2021-ben és 2022-ben többször is nyilatkozhattak a helyiek arról, hogy milyen funkciókat látnának legszívesebben a parkban, egyeztették véleményüket a növényzetről és a vízarchitektúráról, a burkolatokról és tereptárgyakról, vagy a kutyafuttatókról, a vasúti sínek melletti támfalról és végül a játszóterekről, valamint a közbiztonságról és köztisztaságról.

A park kialakítása nem a kivitelező V-Híd vállalkozási tartalmának része, az jelenleg külön környezetrendezési terv alapján a beruházó hatáskörében van.

 

Meg kell teremteni a biztonságos közlekedés feltételeit

A vasúti közlekedésről szóló törvény értelmében a vasúti pályahálózat működtetője, vagyis a MÁV Zrt. a vasúti pályát és tartozékait köteles üzembiztos állapotban tartani. A vasúti töltésrézsűkben nem tűrhetők meg rendezetlenül kinőtt fák, így azok kivágása, a növényzet rendezése − a vasút közlekedés biztonsága érdekében − elkerülhetetlen.

A vasútfejlesztéshez kapcsolt környezetrendezési terv 941 új fa telepítését tartalmazza, szemben azzal a 190 db közterületi fával, amelyet kivágnának a munkaterület kihasználása esetén. Vagyis több mint négyszer annyi növényt ültetnének, mint amennyi eltávolítása a munkavégzéshez szükséges lenne.

 

 

Cikkünkben bemutatjuk a szóban forgó területet. Fotókkal illusztráljuk a terület mostani elhanyagolt, sok helyen életveszélyes állapotát, és ismertetjük az ide vonatkozó terveket, az előírások értelmében.

 

Felszámolnák a szemétlerakókat és a hajléktalan tanyákat

A Hamzsabégi sétány melletti töltésen végigjárva számos illegális szemétlerakóval és több, szintén illegális, balesetveszélyes gyalogosvasúti átkelővel, ösvénnyel találkoztunk. Vannak olyan területek, ahol rézsű helyett támfal lesz, de a park területe a végső átépítésben egyáltalán nem csökken.

A mostani, bokrokkal, fákkal benőtt töltéseket a környezetvédelmi tervek alapján famentessé teszik, mert balesetvédelmi szempontból 5 méteres védősávban nem veszélyeztetheti semmi a pálya vagy a felsővezeték üzemszerű állapotát.

 

 

A forgalom alatt lévő pályán most áthaladó illegális, balesetveszélyes gyalogos átjárókat felszámolják. Helyettük két biciklis és gyalogos aluljáró épül.

  • Ezek egyike a töltés alatt összeköti a Mohai utat a Hamzsabégi parkkal és Fadrusz utcával,
  • a másik pedig a Fejér Lipót közt a Hamzsabégi parkkal és Bukarest utcával.

Másutt rendezett, növényzet- és hulladékmentes vízelvezető burkoltárkot hoznak létre.

 

 

Az érintett területen számos helyen illegális hulladéklerakók és hajléktalan tanyák létesültek. Ezeket megtisztítják, felszámolják, helyükön pedig rendezett, famentes töltést alakítanak ki, a biztonságos vasúti közlekedés érdekében.

Újbuda Nádorkert részénél korszerű, integrált zajszerkezettel ellátott új vasúti megállóhely épül, megteremtve az elővárosi kapcsolatot az újonnan nyitott MOL torony és BudaPart területek, illetve az Infopark között, valamint egyéb tömegközlekedési módozatokkal (pl. 1-es villamos, fejlesztés alatt lévő Budai Fonódó 2. üteme).

 

 

A Gubacsi út felett négy új híd épül, a fejlesztés alatt álló bújtatási projekt figyelembevételével. (A Déli Körvasút fontos, a vasúti kapacitást növelő eleme egy olyan vasúti híd a Mester utca térségében, amelyen egy vágányon személyszállító vonatok keresztezés nélkül tudnak majd áthaladni a tehervonatok által használt vágányok felett.)

A projekt nyomán lényegesen javulni fog a zajvédelem: annak érdekében, hogy a vasúti zajterheket a határérték alá csökkentsék, integrált zajszerkezetet építenek a Bartók Béla úti hídtól egészen a Duna-hídig.

 

 

A fejlesztés keretében két új, forgalmas vasúti megállóhely épül. Az egyik, fentebb már említett a Duna közelében, Nádorkertnél létesül, megkönnyítve a fejlődő környék elérését: itt tízezres nagyságrendben épültek, épülnek irodai munkahelyek, lakások.

A másik a Soroksári útnál, a Közvágóhíd közelében. Mindkettő nagy forgalmú sugárutak, rozsdaövezetből dinamikusan fejlődő városi területek számára adja meg a környezetbarát és gyors kötöttpályás közlekedést, a városi metró- és hév hálózattal is új kapcsolatokat adva.  

Galéria

Kötött pályakötött pályaV-Híd Építő Zrt.Déli körvasútvasútfejlesztésBudapestMÁV

Hírlevél

Hirdetés