2024.04.16, Kedd
A RailCert Hungary Kft. két munkatársa is képviseli hazánkat a nemzetközi független értékelő szervezetek alkotta szakmai csoportban

A RailCert Hungary Kft. két munkatársa is képviseli hazánkat a nemzetközi független értékelő szervezetek alkotta szakmai csoportban

magyarepitok.hu

2023.04.22. 10:00 - Bíró Beáta

Az AsBo területén is biztosított a szakmai képviselet az uniós előírások fejlesztéséhez.

Hirdetés

A RailCert Hungary Kft. azon kevés magyarországi szervezetek egyike, amely mindhárom típusú (NoBo, DeBo, AsBo) kijelöléssel, illetve bejelentéssel rendelkezik. A számos más területen is jeleskedő vállalat 2021 februárjában hazánkban elsők között szerezte meg AsBo (Assessment Body, Független értékelést végző szervezet) kijelölését, ezáltal állandó tagja az ERA (Európai Vasúti Ügynökség) szervezésében összefogott nemzetközi független értékelő szervezetek alkotta AsBo kooperációknak. A RailCert Hungary Kft. a független értékelő szervezetek területén is folyamatosan bizonyít, ugyanakkor kivételes feladat előtt áll valamennyi munkatársa.

Az ERA vezetésével újabb különleges szakmai csoport kerül felállításra, ahova két tagot delegálhattak, biztosítva ezáltal ismételten a szakmai képviseletet a nemzetközi színtéren. A képviselők kiválasztása a szervezetek megbízottjainak javaslata alapján történik, amely során kiemelt szempont a jelöltek szakmai elismertsége és kompetenciája.

A RailCert Hungary Kft. már nem csak a NoBo szervezetek alkotta NB-Rail Egyesület szakmai csoportjaiban járulhat hozzá aktívan az uniós átjárhatósági előírások fejlesztéséhez, hanem a független értékelő szervezetekre vonatkozóak körében is befolyással lehet.

 

 

Magas szakmai színvonalat képviselnek a delegált személyek

A csoport keretein belül számos szakmailag elismert nemzetközi szervezet mellett a RailCert Hungary Kft. szakértői is képviselni fogják magukat. Céljuk olyan átfogó követelményrendszer felállítása, amely biztosítja, hogy az Unió valamennyi tagállamában a független értékelő szervezetek egységes és konzekvens értékelési rendszer alapján működjenek, valamint kerüljenek kijelölésre. A szakmai munka idén indul, amelynek eredményét valamennyi kijelöléssel vagy akkreditálással rendelkező szervezetnek szükséges majd lesz bevezetnie.

A képviselők feladata kiterjed továbbá az alapvető előírások és jogszabályok megalkotására, a szükséges kompetenciák megállapítására és a pártatlanság és függetlenség követelmények további meghatározására is.

A szakmai tudás nélkülözhetetlen, ahogy a tagállamok közötti csapatmunka és kohézió is, ugyanis az eljárásokra vonatkozó követelmények és ellenőrzések módjára vonatkozó előírás bármely módosítása, bevezetése jelentős hatással bír a tagállamokra, így hazánk valamennyi vasúti szereplőjére is. A RailCert Hungary Kft. munkatársai készen állnak a munka megkezdéséhez és felkészültek az előttük álló kihívásokra is.

 

 

Arról, hogy mi is az a független kockázatértékelés, Tóthné Morvay Katalin, a RailCert Hungary Kft. AsBo igazgatója számolt be lapunknak.

“Nevével ellentétben nem a klasszikus kockázatértékelést végezzük el. Az eljárás egy projekt esetében lényegében a tervezett változások biztonságos véghezviteléhez nyújt jogszabályi alapot. A 402/2013/EU végrehajtási rendelet összehangolja többek között a biztonsági szinteket érintő változások hatásainak felmérését, az alkalmazott kockázatkezelési eljárásokat és azok alkalmazása során kapott eredmények értelmezését, valamint lehetővé teszi a biztonsággal kapcsolatos információcserét az ágazat szereplői körében.”

 

A változások kezelése hangsúlyos a vasútbiztonság szempontjából

A változásmenedzsment egy strukturált eljárás, amelyet minden biztonságot jelentősen érintő változás bekövetkezése esetén alkalmazni szükséges. Azonosításra kerülnek a veszélyek és a kapcsolódó kockázatokat mérséklő intézkedések. A folyamatos veszélyazonosításhoz kapcsolódó tevékenység pedig nagyban elősegíti a változás okán bekövetkező új veszélyek kezelését, ezáltal javítja a szolgáltatások, folyamatok biztonsági szempontú megfelelőségét.

A Javaslatevő felelős a CSM rendelet alkalmazásáért, valamint a változás jelentőségének megállapításáért, ő gondoskodik a beszállítók és a szolgáltatók – illetve alvállalkozóik – által előidézett kockázat a rendelettel összhangban történő kezeléséről. A Javaslattevő lehet kockázatkezelési intézkedéseket végrehajtó vasúttársaság vagy pályahálózat-működtető, intézkedéseket végrehajtó, a karbantartásért felelős szervezet, a hatályos irányelv szerinti ajánlatkérő vagy gyártó, illetve strukturális alrendszerek üzembehelyezési engedélyét kérelmező.

 

Illusztráció: Dernovics Tamás

 

“Ugyan a biztonságot érintő változások feltárása és kezelése a cél, de a Javaslattevő feladata eldönteni, hogy a vizsgált változást jelentősnek ítéli-e meg. Ez alól kivételt képeznek azok a rendszerek, amelyek esetében a rendelet alkalmazása jogszabályi szinten előírt, ilyen például az ETCS.  A meghozott döntést alátámaszthatóan és megfelelően dokumentálnia szükséges a Javaslattevőnek.” - magyarázta Szilvási Ágota, projektvezető, szakértő.

 

A kockázatértékelés biztonságosabb, hatékonyabb vasúti közlekedést eredményez

Az AsBo – az eljárás fontos szereplőjeként – mintegy független értékelőként működik közre a jelentős változás során véghez vitt kockázatértékelés teljes folyamatában. Feladata nem az operatív döntések meghozatala, illetve a kockázatértékelés lefolytatása és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek ellátása, hanem a CSM rendelet I. mellékletében leírtak helyes teljesülésének és eredményének ellenőrzése.

A kockázatértékelési eljárás nem tanúsítvánnyal, hanem biztonságértékelési jelentéssel zárul, amelyben az AsBo levonja végső következtetéseit a CSM rendelet alkalmazásának megfelelőségével kapcsolatban. Szemben a megfelelőségértékelés során meghatározott hiányosságok és nemmegfelelőségek kezelésének szükségességével, itt az eljárás végén a Javaslattevő felelőssége eldönteni, hogy milyen módon és mértékben veszi figyelembe a biztonságértékelési jelentés következtetéseit.

 

Illusztráció: Erdei Mihály

 

A CSM rendelet által meghatározott kockázatértékelés folyamata lehetőséget teremt a biztonságosabb, hatékonyabb és harmonizáltabb vasúti közlekedés kialakítására. Épp ezért fontos, hogy a megvalósuló nagyvasúti beruházások, rekonstrukciók vonatkozásában minden szereplő tisztában legyen az őt érintő feladatokkal kapcsolatban. A RailCert Hungary Kft. előtt pedig remek lehetőség áll a nemzetközi szakmai munkacsoport tagjaként, ahol elsők között értesül minden aktualitásról, amelyekről majd folyamatosan beszámol és tájékoztatást nyújt partnerei számára.

Galéria

Kötött pályaRailCert Kft.vasútfejlesztésAsBoNoBovasúti tanúsításvasúti kockázatértékelés

Hírlevél

Hirdetés