2024.05.25, Szombat
A kizárólagos forgalmú vasúti pályák szerepvállalása nélkülözhetetlen a vasúti áruszállításban
Illusztráció

A kizárólagos forgalmú vasúti pályák szerepvállalása nélkülözhetetlen a vasúti áruszállításban

magyarepitok.hu

2023.05.31. 14:00 - Kolinek Nóra

Iparvágányok és saját célú vasúti pályahálózatok engedélyezési eljárásaiban is közreműködik a RailCert Hungary Kft.

Hirdetés

Kötött pálya rovatunkban rendszeresen beszámolunk a hazai vasúti hálózat fejlesztésével kapcsolatos kiemelt projektekről, nagy volumenű felújításokról vagy korszerűsítésekről.

Ezek a fejlesztések mind hozzájárulnak a klímavédelmi törekvésekhez és a karbonsemlegesség eléréséhez, amely célkitűzés minden európai uniós tagország számára prioritást élvez. A XXI. század közepéig a „zöld megállapodás” értelmében nullára kell redukálni a szén-dioxid kibocsátást, melynek egyik kulcsfontosságú eleme a közúti szállítmányok vasútra terelése.

A környezetvédelmi célok eléréséhez ezért minden olyan szereplőre szükség van, aki ezt a gondolkodást bármilyen módon támogatni tudja. Ilyen szereplők lehetnek többek között az országos vasúti hálózattal kapcsolatban lévő iparvágányok üzemeltetői és a saját célú vasúti pályahálózatok.

 

Az iparvágányokat és saját célú vasúti pályahálózatokat érintő projektek komplex gondolkodásmódot igényelnek

Az ismertebb vasúti beruházásokhoz hasonlóan, az iparvágányok és saját célú vasúti pályahálózatok fejlesztését is engedélyezési folyamat kíséri végig, amely biztosítja azt, hogy a vonatkozó jogszabályi és műszaki követelményeket maradéktalanul figyelembe vegyék a korszerűsítések esetén, továbbá a hatékonyság mellett a biztonsági szint is növekedjen. Az engedélyezést kormányrendelet szabályozza.

Talán az egyik legfontosabb változást 2020 decemberében tapasztalhatták az iparvágány tulajdonosok, ugyanis a kormányrendelet előírta, hogy már nem csak a korszerűsítéshez, hanem a továbbhasználathoz is le kell folytatni megfelelőségértékelési eljárást.

A RailCert Hungary Kft. idén már fél évtizedes tapasztalattal rendelkezik az iparvágányok, saját célú vasúti pályahálózatok, valamint gépészeti berendezéseinek használatbavételi és létesítési engedélyezéseihez kapcsolódó megfelelőségértékelés területén. A projektek legalább olyan komplex gondolkodásmódot igényelnek, mint a nagyvasúti projektek:

  • több alrendszer (vasúti pálya, tolatásvédelmi berendezés, térvilágítás) is érintett lehet egy projektben;
  • speciális gépészeti berendezések értékelését szükséges elvégezni (kocsimosók, töltő-lefejtő berendezések, vágánymérlegek);
  • szigorú szabályozási környezetben kell figyelembe venni minőségi, környezeti és biztonságirányítási tényezőket is;
  • szoros határidők betartása az engedélyezési folyamatok gördülékenysége érdekében;
  • költséghatékonyság.

A szabályozó dokumentumok szinte minden egyes projekt keretében egyedi követelményeket támasztanak a megfelelőségértékelő szervezetek felé, egyidejűleg több vasúti szakterület szakértelmére is szükség van az értékeléshez.

 

Nem áll rendelkezésre összefoglaló nyilvántartás a hazai iparvágányok állapotáról és a hálózat hosszáról

Az iparvágány és a saját célú vasúti pályahálózat között gyakran a vasúti infrastruktúra nyilvántartásokban sem tesznek különbséget. A vasúti közlekedésről szóló törvény meghatározása alapján:

  • nem állami tulajdonban vannak,
  • nyersanyag, félkész- vagy késztermék szállítására, illetve
  • áruszállítási műveletekre létesítették őket, és
  • a területükön való vasúti közlekedésre, egyéb műveletekre rendszerint a hagyományostól eltérő utasításrendszer vonatkozik.

Amennyiben a felsorolásban szereplő kritériumoknak megfelelő vasúti pálya nem minősül iparvágánynak, az saját célú vasúti pályahálózat, azonban ki kell emelni, hogy a saját célú vasúti pályahálózatot kizárólag a pályahálózat tulajdonosa használhatja, míg az iparvágánynál nem találunk ilyen megkötéseket.

Az iparvágányok a vasúti infrastruktúra működtetők hálózati üzletszabályzata alapján lekérdezhetők, azonban hazánk bővelkedik számtalan, már használaton kívüli és elbontott ilyen jellegű vágányhálózattal, amely a nyilvántartásokból nem derül ki.

 

Az iparvágánnyal rendelkező vállalatok elengedhetetlen szerepkört vállalnak a fuvarozásban

Bizonyos anyagok, illetve termékek közúti fuvarozását több európai ország hatóságai nem engedélyezik, ezért számos exportra termelő magyar vállalat esetében a vasúti fuvarozás jelenti az egyedüli megoldást a szállításra.

Hazánk adottságai a földrajzi helyzetből adódóan számos fuvarozási lehetőséget hordoznak magukban. A számos előnyt kínáló, bármilyen áru szállítására alkalmas egyeskocsi-szolgáltatás nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlen.

Az iparvágányok és saját célú vasúti pályahálózatok szerves részei a vasúti árufuvarozásnak, vágányaikon mindig történik valami komplex művelet: legyen szó be- vagy kirakodásról, töltésről vagy lefejtésről, illetve az ehhez kapcsolódó mérlegelési és tolatási tevékenységről. Az ilyen „észrevétlen” vágányhálózatok működése évente akár százezernyi kamion közúti közlekedését válthatja ki, amivel mérsékelhető az üvegházhatású gázok kibocsátása, csökkenthető a közlekedésbiztonsági kockázat, valamint hozzájárul a vasúti pályakapacitás hatékonyabb kihasználtságához is.

A RailCert Hungary Kft. mindig is elkötelezett volt a vasúti fejlődés és fenntartási törekvések iránt és az eddigi gyakorlati tapasztalatok alapján számtalan hatékony iparvágány és saját célú vasúti pályahálózat fejlesztésében vett részt legyen az egy továbbhasználati eljárás, egy egyszerű bővítés vagy egy komplex, átfogó beruházás.

Kötött pályaRailCert Kft.vasútfejlesztésvasúti tanúsítástanúsítás

Hírlevél

Hirdetés