2023.03.26, Vasárnap
Tervezői bravúrral valósult meg a pesti fonódó villamoshálózat első eleme
Fotó: Nagy Mihály/magyarepitok.hu

Tervezői bravúrral valósult meg a pesti fonódó villamoshálózat első eleme

magyarepitok.hu

2020.11.25. 12:39 - Kalácska-Nagy Nóra

Számos kihívással szembesültek a kivitelező mellett a Főmterv szakemberei a Haller delta projekt során. A tervezés során figyelmet fordítottak a forgalomirányítás, a villamos vágányok és a felsővezetékek, a közművek és a közút kialakítására. Emellett megoldották a forgalomirányítást, biztonságosan kialakították a deltavágányokat és a közutat, és ügyeltek az út alatt húzódó számos távközlési és elektromos kábelre is. Mindezt egy budapesti szinten is nehéz közműadottságokkal és nagy közúti forgalommal rendelkező helyszínen.

Hirdetés

Ahogyan korábbi cikkünkben megírtuk, november elején megvalósult a Haller delta-projekt, amely során új vágánypár létesült a Haller utca és a Soroksári út között észak-pesti irányba. Így kapcsolat jött létre a Haller utca felől a 2-es villamos belvárosi szakasza felé. A kivitelezést a Vasútépítők-Győr Kft. végezte, a tervezői feladatokat pedig a Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. látta el.

A deltavágányok megépítésével egy új villamos viszonylat is megjelent - 2M jelzéssel - a Keleti pályaudvar és a Jászai Mari tér között. Az új járat az M3-as metró pótlásában is segítséget nyújthat.

 

Fotó: Nagy Mihály/magyarepitok.hu

Asbóth Szabolcs irodavezető, projektvezető és Boldvai Máté vasúti pályatervező, projektvezető helyettes, a Főmterv munkatársai lapunk érdeklődésére kifejtették, hogyan látják a beruházást tervezői oldalról.

 

Hozzájárult a 2-es villamosvonal rekonstrukciójához

A Soroksári út és a Haller utca csomópontjában megvalósult vágánypár a pesti fonódó villamos hálózat egyik fontos eleme. „A Haller utcai delta kapcsolat kiépülése kapcsolódik a BKK Zrt. beruházásban előkészített 2-es villamosvonal rekonstrukciójához. A tervezés keretében a vonal több részfeladatra osztva került előkészítésre, illetve folyik napjainkban is.”

„Ennek egy részfeladata volt a Haller utcai deltavágány előkészítése, a 2015-2018 években engedélyezési terv szinten. A projekt aztán 2018-ban kapott építési engedélyt, illetve ezt követően készültek a kiviteli tervek. A megvalósítás következő lépéseként a BKV Zrt. mint beruházó közbeszerzési eljárást írt ki 2019 év végén” – vázolta fel a projekt részleteit a szakemberpáros.

 

A beruházás által érintett terület a Soroksári úton a Dandár utcai útátjárótól a Tóth Kálmán utcai útátjáróig tart, illetve a Haller utcában a Vaskapu utcáig a Soroksári úti csomóponttól.

 

95%-os készültségben a kivitelezés

A Soroksári út és a Haller utca csomópontjában tehát elkészült a deltavágány, ennek megfelelően forgalomba helyezték a vágányokat - összhangban az ütemezett metrópótlással. Ezzel egyidőben elindult a 2M jelzésű villamos a meglévő 2-es és 24-es jelzésűekkel együtt.

„Az érdemi rész így megvalósult a csomópontban, a közutat is átadták a forgalomnak. Jelenleg körülbelül 95%-os készültségben van a kivitelezés. Kisebb kiegészítő és pótmunkák tavaszig még várhatók, mint például a zúzottköves vágányok ágyazatának a ragasztása, az útpálya burkolati jeleinek a végleges festése és a futár kijelzők elhelyezése a villamos peronokon”

– összegezte a két szakember.

 

A feladatok azonban nem zárultak le. A buszok és a villamosok már az új megállóhelyeknél állnak meg. „A következő lépés a megvalósulási tervek készítése, a műszaki átadás-átvételi eljárások, illetve a használatbavételi eljárások lebonyolításának tervezői támogatása” – tették hozzá.

 

Összetett feladat várt a tervezőkre

Asbóth Szabolcs és Boldvai Máté több szempontból is nagy kihívásnak tartotta a delta vágány elhelyezését.

„Vasút tervezési szempontból az okozott kihívást, hogy a deltavágányok helyszínrajzi és hossz-szelvényi kialakítását úgy oldjuk meg, hogy a villamos forgalom az elérhető legnagyobb sebességgel, biztonságosan le tudjon bonyolódni, ugyanakkor a keresztező közút szintén biztonságosan és zökkenőmentesen haladjon keresztül a vágányokon - mindezt nehéz közműadottságokkal rendelkező helyszínen." 

"További fontos összehangolási feladatot jelentett a forgalomirányítás körültekintő kialakítása a jelzőlámpaprogramok és a villamos forgalom együttes figyelembevételével.”

 

Így került helyére a nyomvonal

A szakemberek szerteágazó szempontokkal szembesültek munkájuk során, melyre példát is hoztak. „A Haller utcai vágányok alatt húzódik egy tégla boltozatos iker főgyűjtő csatorna. A csatorna védelmére 16 évvel ezelőtt egy vasbeton lemezt építettek. Ezen futnak a Haller utcai villamos vágányok.”

„Nekünk erre a vasbeton lemezre mind függőlegesen, mind vízszintesen rá kellett találnunk a tervezett vágányok nyomvonalaival. Ez a főgyűjtő csatorna a Soroksári utat keresztezi, majd egy műtárgyban egyesül a két szelvény, így ott is figyelembe kellett venni a tervezésnél.”

 

„A legjobb érzés egy ilyen delta vágány megrajzolásánál, amikor a nyomvonal geometriája mind magasság, mind az irányviszonyok szempontjából a helyére kerül, minden szint stimmel, minden vágány és kitérő csatlakozik egymáshoz.”

Körültekintő tervezést végeztek

A főgyűjtő csatorna mellett sok különböző távközlési és elektromos kábelre is tekintettel kellett lenniük, amelyek a Haller utca és a Soroksári út alatt húzódnak. Amikor elhelyezték a villamos vágányokat és a peronokat, valamint a felsővezeték tartó oszlopokat és a tervezett kábelhálózatot, ezeket mind figyelembe kellett venniük.

A projekt kivitelezését megelőzően egy évvel a gázművek a csomópontban gázcső kiváltást végzett. Az általuk megépített nyomvonal mivel nem egyezett a tervezés során leegyeztetett nyomvonallal, így ez jelentős problémát jelentett a mellette húzódó DN800 vízcső kiváltásánál. A Főmterv szakembereinek néhány felsővezeték tartó oszlop alapjánál különleges mélyalapozást kellett tervezni a sűrű közműhálózat miatt, hogy a közelben húzódó közművek és oszlopalapok általi terhelést elkerüljék.

 

„A közművek kiváltása és adott esetben az említett védelembe helyezés is igen körültekintő tervezői és kivitelezői munkát igényelt. Különösen, hogy az említett iker-főgyűjtő, illetve a Soroksári út alatt futó pesti főgyűjtő csatorna egyedülálló közművek mind korukat, mind kialakításukat és méretüket tekintve”

– tették hozzá.

 

Nem csak közvetlenül az utasok számára volt hasznos projekt

Szintén a tervezés részét képezte a nem kevésbé egyszerű építési fázisok és forgalomterelési állapotok kialakítása, mindezt úgy, hogy a létesítmények a kivitelező rendelkezésére álló időkeretben meg is valósulhassanak. További feladatot jelentett a kivitelezés során felmerült, előre nem látható nehézségek rövid időn belüli kezelése.

 

„A Soroksári úton és a Haller utcában az építkezés ideje alatt is biztosítani kellett a 2x2 forgalmi sávot a csomópontban a különböző építési folyamatokhoz igazodva. Az organizációs fázisok kialakításánál pedig a 2x2 sávon lebonyolítandó forgalom biztosítása mellett az építési és a felvonulási területet is biztosítani kellett a különböző munkafázisokra”

– összegezte a kihívásokat a két szakember.

A projekt nem csak a budapesti közlekedésben jelent előrelépést. Az új vágány átadása a BKV számára is nagy segítséget jelent a kocsik kiadásában, ezzel ugyanis a Haller utca felől és a Haller utca felé északi irányból is biztosítható a villamosok kocsiszínbe be- és kijutása.

Galéria

Mi épül?Főmterv Mérnöki Tervező Zrt.Vasútépítők Kft.BudapestBKKBKVvillamoshálózat fejlesztés

Hírlevél

Hirdetés