2024.07.13, Szombat
A Nyerges-Simicska kettős nem is tudott róla, hogy a KÖZGÉP újra pályázhat

A Nyerges-Simicska kettős nem is tudott róla, hogy a KÖZGÉP újra pályázhat

2015.09.25. 07:54 - Oltyán József

Meg nem erősített információnk alapján a Nyerges-Simicska kettősnek nem volt tudomása arról, hogy a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság felfüggesztette a Közgép Zrt közbeszerzésektől történő eltiltásról szóló Közbeszerzési Döntőbizottság által hozott határozatot. Talán a madeirai fények vakították el a dúsgazdag párost, hiszen amire tudomást szereztek a felfüggesztésről, addigra a Közbeszerzési Döntőbizottság megtámadta a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság eltiltást felfüggesztő végzését. Rigó Csaba Balázs KH-alelnök közleménye:

Hirdetés

"A KÖZGÉP Zrt. közbeszerzésekből való kizárásával kapcsolatos ügyben hozott bírósági végzéssel szemben a Közbeszerzési Döntőbizottság 2015. szeptember 22. napján - az érintett végzés személyes átvételét követően azonnal - fellebbezést nyújtott be a Fővárosi Törvényszékhez.

A Közbeszerzési Döntőbizottság D.392/11/2015. számú határozata a KÖZGÉP Zrt. jogorvoslati kérelmének elutasításáról rendelkezett. Ezzel szemben viszont a bírósági végzés a Döntőbizottság határozata végrehajtásának felfüggesztését rendelte el. Az irányadó eljárásjogi szabályozás és a töretlen bírói gyakorlat szerint fogalmilag kizárt, értelmezhetetlen a végrehajtás felfüggesztése egy kérelem elutasításáról szóló határozattal szemben, ennélfogva a végzés súlyosan jogsértő és tartalmilag megalapozatlan.

Jogi szempontból értelmezhetetlen és irreleváns a bíróság végzésében szereplő azon indok, mely szerint az érintett gazdasági szereplő 3 évre történő kizárása a közbeszerzésekből a közérdek súlyos sérelmét okozná. A hamis adatszolgáltatás megtörténte objektív ténykérdés, amely alapján az ajánlatkérő döntésével beállt a kizáró ok. Ez nem akadályozza a jogszerűen lefolytatott közbeszerzési eljárások keretében korábban elnyert projektek befejezését, így a már fennálló közbeszerzési szerződésekben érintett beszállítók, munkavállalók tevékenységére nincs közvetlen hatással. Ugyanakkor az uniós források felhasználásának szabályszerűsége olyan közérdek, amely mellett a növekvő árbevétel elérése céljából hamis adatot szolgáltató cégek egyéni érdekeinek esetleges sérelme (várható kevesebb árbevétele) kisebb súlyú következmény.

A fentieken túl a Közbeszerzési Hatóság álláspontja az, hogy a bírói gyakorlattól eltérően az első fokú végzés nem jogi megállapításokat is tartalmaz, melyek akár alkalmasak lehetnek a közvélemény befolyásolására -, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság határozata sodorhatja veszélybe a KÖZGÉP Zrt. által foglalkoztatott cégeket és munkavállalókat -, holott a Döntőbizottság a számára egyetlen járható jogi utat tartotta be, és pont a nevezett cég magatartása vezetett a jogkövetkezményekhez.

A Közbeszerzési Hatóság megismétli és sérelmesnek tartja, hogy a tárgyi végzést személyesen volt kénytelen átvenni. Azt számára a bíróság hivatalosan csak ezt követően kézbesítette. Ellentétben azzal, hogy azt már a meghozatala napján a KÖZGÉP Zrt., mint felperes kézhez vette. Ezzel az eljárási cselekménnyel a Közbeszerzési Döntőbizottság, mint alperes jogai súlyosan sérültek, hiszen a bíróság ezen eljárásával korlátozta az alperes fellebbezéshez való jogának haladéktalan gyakorlását.

Amennyiben a megküldött információkat további cikk írásához kívánják felhasználni, úgy azt kizárólag teljes terjedelmében idézve és az eredeti, teljes szövegkörnyezetben megtartva tegyék."

Budapest, 2015. szeptember 24.

Rigó Csaba Balázs
alelnök
Közbeszerzési Hatóság"

Galéria

GazdaságKözbeszerzési HatóságKözgép Zrt.

Hírlevél

Hirdetés