2024.05.26, Vasárnap
Az építőipar szempontjából is fontos törvénymódosítás született
illusztráció - pixabay

Az építőipar szempontjából is fontos törvénymódosítás született

magyarepitok.hu

2023.06.05. 10:48 - Hegedűs Gergely

A választott bíróságok által hozott döntéseket eddig csak kivételes esetben lehetett érvényteleníteni, a törvény módosítása új lehetőségeket nyit meg.

Hirdetés

Pénteken a június 2-i Magyar Közlönyben jelent meg a 2023. évi XXXI. törvény az igazságügyi tárgyú törvények módosításáról. A törvény többek közt tartalmazza a Választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény módosítását is.

A magyar építőiparban számos céget érintő választottbírósági ítéleteket eddig csak viszonylag kevés esetben lehetett módosítani: a Választottbírósági ítélet érvénytelenítéséről szóló fejezet 47. paragrafusa ugyanis szigorúan rendelkezik, és csak szűk lehetőséget ad. Az ítélet ugyanis csak a választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránt indított perben vizsgálható felül, és az érvénytelenítése többek közt jog- vagy cselekvőképesség hiányában; szabálytalan értesítés esetében; alávetés terjedelmén túli döntés esetében; vagy a felek megálllapodásának nem megfelelő eljárás vagy annak nem megfelelő tanácsösszetétel esetén lehetséges. Ráadásul mindezt a felperesnek kell bizonyítania.


Ezekkel az elemekkel bővült a törvény

A mostani módosításnak köszönhetően azonban bővült a 47. paragrafus az érvénytelenítést lehetővé tevő alábbi eszközökkel. A választottbírósági ítélet tehát abban az esetben is érvényteleníthető, ha a bíróság úgy ítéli meg, hogy

  • a vita tárgya a magyar jog szerint választottbírósági útra nem tartozhat,
  • a választottbírósági ítélet a magyar közrendbe ütközik, vagy
  • a választottbíróság a felek bármelyike által becsatolt Teljesítésigazolási Szakértői Szerv által készített szakvélemény tartalmát – a bizonyítékként történő értékelés vagy mellőzés okaira kiterjedően – ítéletében érdemben nem értékelte.

További fontos tétel, hogy a törvénymódosítás értelmében a 47. paragrafus fentieket tartalmazó b) pontját az e rendelkezés módosításának hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

A 2017-es törvény 47-es paragrafusának teljes, módosított szövege itt olvasható.

Iparági híreképítőiparépítési jog

Hírlevél

Hirdetés