2024.07.23, Kedd
Vasúti rendszerelemek tanúsítása során is bizonyít a RailCert Hungary Kft.
Illusztrációk: Dernovics Tamás/ magyarepitok.hu

Vasúti rendszerelemek tanúsítása során is bizonyít a RailCert Hungary Kft.

magyarepitok.hu

2023.02.17. 09:47 - Kolinek Nóra

A vállalatnál jelenleg is folyamatban van többek között tengelyszámláló, sorompóberendezés, valamint több szintetikus keresztalj megfelelőségértékelése.

Hirdetés

Kötött pálya rovatunkban rendszeresen beszámolunk a hazai vasúti infrastruktúra-fejlesztésekről. A vasútépítési projektek kevésbé látványos, ugyanakkor nélkülözhetetlen eleme az elkészült tervekre, valamint a kivitelezett létesítményekre vonatkozó Európai Közösségi (NoBo) vagy Nemzeti Szabályozási (DeBo) megfelelőségértékelés elvégzése.

Ezeket az értékeléseket az alrendszer vonatkozásában szükséges megtenni a vasúti rendszer strukturális részeire kiterjedően. Ennek részeként kerül értékelésre többek között az energia alrendszerbe tartozó felsővezetéki rendszer és az alállomások, de ilyen példa lehet az infrastruktúra alrendszer esetében a vasúti pálya, a geotechnika vagy az akadálymentesítés.

Az idén 5 éves RailCert Hungary Kft. azon kevés szervezetek egyike, amely hazánkban vasúti tanúsítással foglalkozik, és folyamatosan ellenőrzi és értékeli a kötöttpályás és ipari beruházások hazai és uniós követelményrendszereknek való megfelelőségét.

Illusztrációk: Dernovics Tamás/ magyarepitok.hu

A rendszerelemek megfelelőségértékelése is elengedhetetlen

A tervezéshez vagy a kivitelezéshez kapcsolódóan egyre inkább előtérbe kerül a vasúti hálózatba beépítendő vagy a hálózathoz kapcsolódó elemeket is érintő tanúsítási kötelezettség.

A RailCert Hungary Kft.-nél jelenleg is folyamatban van többek között tengelyszámláló, sorompóberendezés, valamint több szintetikus keresztalj megfelelőségértékelése, a korábban kiadott rendszerelemekre vonatkozó tanúsítványai többek között vizuális utastájékoztató eszközöket (kijelzők, monitorok, információs oszlopok), vonatbefolyásoló rendszerhez kapcsolódó illesztő berendezést, betonlemezes pályaszerkezeti rendszert vagy LED indikátor termékcsaládot foglaltak magukba.

Partnerei közé sorolható az Európai Unión belül több tagország gyártója is, de előfordul, hogy kontinensen kívül gyártott anyagok értékelése is a RailCert Hungary Kft. szakembereinek nemzetközi szinten is kiemelkedő feladatai közé tartozik.

Tisztázni érdemes, hogy melyek azok az alrendszerbe beépítendő elemek, amelyekre vonatkozóan teljesítmény nyilatkozat vagy gyártói nyilatkozat kiállítása szükséges, és melyekre kell lefolytatni a megfelelőségértékelési eljárást; attól függően, hogy ezek építési termék vagy vasúti termék kategóriába tartoznak, eltérő uniós irányelvek szabályozzák a folyamatot.

A vasúti rendszer átjárhatóságának biztosítása érdekében az uniós követelmények kötöttebbek

A NoBo és a DeBo követelményrendszer számos pontban különbözik. Az átjárhatósági követelményeket tartalmazó műszaki előírások (ÁME-k) fejezetei tételesen listázzák a kötelezően vizsgálandó kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemeket és az azokra vonatkozó előírt modulokat:

  • infrastruktúra alrendszer esetében a sínek, a sínleerősítő rendszerek, az aljak;
  • energia alrendszer esetén a felsővezeték;
  • ellenőrző- irányító és jelző alrendszer esetében − egyebek mellett – az ETCS, a GSM-R, az úthosszmérő berendezések és a tengelyszámlálók;
  • a mozgáskorlátozottak és fogyatékkal élők akadálymentességének biztosítása érdekében a képernyők, peronrámpák, peronfelvonók megfelelőségértékelését szükséges elvégezni.

A DeBo szerinti nemzeti szabályok követelményei a NoBo-hoz képest szélesebb körű jogszabályi környezetet adnak, mivel például az OVSZ I. (Országos Vasúti Szabályzat) értelmében vasúti építmények, berendezések építéséhez, gyártásához csak olyan építési termékek használhatók fel, amelyek a szabályzat előírásainak megfelelnek, így nincsenek megnevezve a konkrét elemek. Az üzemeltetői igényeket a rendszerelemek tervezésénél, gyártásánál és megfelelőségértékelésénél is figyelembe kell venni. Az OVSZ I. előírásainak való megfelelőséget a DeBo szervezetek tudják ellenőrizni.

A rendszerelemek értékelései a termékre vonatkozó típus-, tervvizsgálatból és/vagy a gyártóra vonatkozó minőségirányítási rendszer értékelésén alapuló megfelelőségi eljárásokból állnak, amely egy pár hetes folyamattól akár egy több hónapon átívelő időszakot is felölelhet.

A NoBo megfelelőségértékelés pozitív kimenetele esetén olyan megfelelőséget igazoló tanúsítvány állítható ki, amely az Európai Unió területén érvényes. A nemzeti szabályozási DeBo eljárás eredményeként kiadott tanúsítvány pedig országhatáron belül használható az esetleges korlátozások és feltételek figyelembevételével.  

Kötött pályaRailCert Kft.vasúti tanúsításNoBoDeBoEurópai Unió

Hírlevél

Hirdetés