2023.01.27, Péntek

Hirdetés

Vasúti fővonal felett születik új kerékpáros híd Miskolcon
Látványterv: Speciálterv Kft.

Vasúti fővonal felett születik új kerékpáros híd Miskolcon

magyarepitok.hu

2022.04.07. 07:30 - Kalácska-Nagy Nóra

Látványos hídszerkezetet tervezett a Speciálterv Kft. a Kisfaludy utcai régi közúti híd újragondolásával.

Hirdetés

A „Miskolc tehermentesítő út I. (Vörösmarty utca) és II. üteme („Y” híd) vonatkozó kiegészítő tervezési feladatok elvégzése és a kivitelezési feladatok megvalósítása” elnevezésű projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásban hazai forrásból valósul meg.

A beruházás alapkövét 2019. október 11-én helyezték el, azóta a kivitelezési munkákat a HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ütemterv szerint és teljeskörűen végzi, generáltervezőként a kiviteli terveket a Speciálterv Kft. készíti.

A komplex létesítmény építésének helyszíne Miskolcon a Pfaff Ferenc utca, a Vörösmarty Mihály utca és a Kisfaludy Károly utca csomópontjánál található, amely keresztezi a Gömöri és a Tiszai pályaudvarok közötti vasútvonalszakaszokat és az ott található vasúti deltavágányt.

A beruházás kulcseleme a Miskolc belvárosának közvetlen szomszédságában épülő, számos szempontból egyedi, a beruházás névadó hídszerkezete, az úgynevezett Y-híd. Tartószerkezeti elemei 2021 végére elkészültek, így párhuzamosan a csatlakozó útnak és közműépítési munkálatoknak is újabb fázisa kezdődhetett meg.

Látványterv: Speciálterv Kft.

A kerékpáros infrastruktúra fejlesztése is szerepet kap

A beruházó, a kivitelező, a tervező és Miskolc városa közötti példaértékű együttműködés eredményeképpen a lakosság igényei, mindvégig nagyfokú figyelmet élveztek. Így a fenntartható városi közlekedésben egyre nagyobb szerepet követelő és Miskolcon is egyre jelentősebb kerékpáros infrastruktúra is fejlesztésre kerül.

Az alapberuházás kiegészítéseként a város kerékpáros hálózata, egy - ez idáig nem létező - elemmel bővül.

A meglévő Szinva-part kerékpáros főhálózati gerincet összekötik az egyre növekvő lélekszámú, belvároshoz közeli elhelyezkedésű, de egyúttal kertvárosias Martinkertvárossal. Az észak-déli irányú, új kerékpáros kapcsolatot biztonságosan, a közúti forgalomtól függetlenül építik ki, ezért a 80-as számú MÁV vasúti fővonal felett új kerékpáros híd is létesül.

Ennek a - méretében a teljes beruházáshoz képest kicsiny, de mérnöki szempontból igen figyelemre méltó - hídszerkezet terveiről beszélgettünk Borzai Tiborral, a Speciálterv Kft. műszaki igazgatójával és tervezési projektvezetővel. A projektvezető olyan gondosan tervezett részletekre hívta fel a figyelmet, amelyek a majdani használók számára talán fel sem fognak tűnni.

Az új híd felhasználja a régi építményeit

A vasúti csomópont felett létesülő Y-híd, mint belterületi közút, a szélső forgalmi sávokat használva természetesen maga is kerékpározható lesz. „Mindamellett köztudomású, hogy a családos-kisgyermekes, biztonságra törekvő kerékpáros használók előnyben részesítik az önálló kerékpáros létesítményeket, védett útszakaszokat.”

Az új kerékpáros hídszerkezet számos szempontból „okos”, a meglévő adottságokat jól használja, előnyére fordítja. Egyrészt a MÁV vasúti infrastruktúrájával is sűrűn ellátott, élő városi szövetben nem kell, hogy épüljön a földet is bolygató alapozás.

A híd ugyanis felhasználja a Kisfaludy utcai régi közúti híd - 1894-ben épült, de az 1970-es években felhagyott és most újra magára öltő - funkciót, így életet kapó súlytámfal jellegű alépítményeit.

A korábbi korok mérnökei által épített masszív szekrényalapok és terméskővel borított felmenő falazatok alkalmasak a megjelenésében karcsú, anyagában acél, könnyű kerékpáros híd felszerkezet alátámasztására.

A híd felszerkezet tervezésénél alapvető szempont volt a műszakilag elérhető legkisebb hídpálya szerkezeti magasság is.

Célként fogalmazódott meg, hogy az északról csatlakozó rámpaszakaszon a legkedvezőbb eséssel, a lehető legkisebb magasságot leküzdve kelljen a kerékpárosoknak felhajtaniuk az igen magas vasúti űrszelvény fölé.

 A hídtervezők ezért úgynevezett alsópályás hídszerkezetet alkalmaztak, amikor a fő tartószerkezeti elemek – jelen esetben ívek – a kerékpáros pálya fölé magasodnak.

A karcsú csövekből összeállított főtartók ívei és függesztőrúdjai látványos hídszerkezetté állnak össze

Maga a hídpálya korszerű, modern, úgynevezett ortotróp acélszerkezet, az ívek alsó húrjait is alkotó peremtartók közötti, bordákkal merevített acéllemez egyben látja el a hossz- és keresztirányú teherhordási feladatokat. A magassági vízelvezetést is biztosító keresztirányú eséssel együtt is rendkívül kis magasságú, mindösszesen 35 centiméter vastagságú hídpálya alkalmazását tudták megvalósítani.

Az elegáns hídszerkezet kéttámaszú, acélszerkezetű, függesztett alsópályás, ortotróp pályalemezes, döntöttsíkú, kétfőtartós alsópályás ívhíd.

A karcsú csövekből összeállított főtartók enyhén kifelé döntött ívei és pengeszerű függesztőrúdjai egy látványos hídszerkezetté állnak össze.

A rudak között alkalmazott, a kerékpárosokat a vasúti felsővezeték zónájától védő, átlátható plexi lemezek oldalirányban is transzparens térélményt nyújtanak és mutatják meg a szerkezetet.

Már a szerkezeti és látványterveken is jól érzékelhető a megépülő híd szépsége. Az egyedi hídszerkezet formája azt alkalmassá teszi a város egy majdani szimbólumaként való értelmezésére is.

Az új Kisfaludy utcai kerékpáros híd tervei elkészültek, a megépítésre vonatkozó hatósági engedély kiadásra került. Jelen fázisban már megkezdődtek a kivitelezés előkészítő munkálatai is.

Mi épül?Speciálterv Építőmérnöki Kft.Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF)HE-DO Kft.hídépítésMiskolc

Hírlevél