2023.12.08, Péntek
Az uniós közbeszerzési értesítőben is megjelent az autópálya-koncesszió végeredménye

Az uniós közbeszerzési értesítőben is megjelent az autópálya-koncesszió végeredménye

magyarepitok.hu

2022.06.10. 10:06 - Hegedűs Gergely

Több mint 2000 kilométernyi gyorsforgalmi hálózat tekintetében határoz meg feladatokat a TED-en megjelent tájékoztató.

Hirdetés

Az uniós közbeszerzéseket közzétevő TED honlapján megjelent a tájékoztató az autópálya-koncesszió odaítéléséről. Ahogy azt az ajánlatok elbírásának összegzésekor is megírtuk, a THEMIS magántőkealap vezette konzorcium nyerte meg az autópályák építésének és karbantartásának koncessziós jogát a következő 35 évre.

A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztését, felújítását, üzemeltetését és fenntartását tartalmazó koncesszióra nyertes ajánlatot adó konzorciumnak a THEMIS Magántőkealap mellett tagja még a KONZUM PE Magántőkealap, OPUS BRIDGE Magántőkealap, az OPUS NEW WAY Magántőkealap, a CRONUS Magántőkealap, a VESTA Magántőkealap és a VIA Magántőkealap.

A közbeszerzés Magyarország többségében meglevő és egyes létrejövő gyorsforgalmi úthálózati elemek tekintetében (ca. 1662 km alaphálózat + 381 km kiegészítő hálózat) jelöl ki feladatokat.

A nyertesek ezeken az utakon tervezési, felújítási, építési, és ennek ellenőrzési feladatait; továbbá üzemeltetési, karbantartási és e tevékenységek finanszírozására vonatkozó feladatokat látnak el. Mindezt rendelkezésre állási díj és szolgáltatási díj fizetése mellett, az üzemeltetésbe adás időpontjától a 35 éves koncessziós időszak lejártáig.


Több mint ezer kilométert érint felújítás és építés

A közbeszerzés szövege szerint az elvárt beruházási időszak 10 év. A hirdetmény az indítást is pontosan megjelöli: az első beruházási ütem finanszírozásának rendelkezése állása (maximum a szerződéskötést követő 12 hónap).

Szintén tartalmazza a közbeszerzés a projekt főbb műszaki és mennyiségi paramétereit, melyek többek közt az alábbiakat jelölik ki:

  • tervezés 545 km gyorsforgalmi út felújítása, építése kapcsán;
  • tervezetten 538 km gyorsforgalmi út felújítása;
  • tervezetten 273 km (elsődlegesen 2x2 forgalmi sávos, fizikai elválasztással rendelkező) gyorsforgalmi út bővítése,
  • továbbá tervezetten 272 km gyorsforgalmi út kiépítése;
  • a felújítással és építéssel érintett (fent részletezett) 1083 km gyorsforgalmi út műszaki ellenőrzése;
  • az üzemeltetésbe vett, továbbá felújított és megépített hálózati elemek üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátása összességében 1662 km gyorsforgalmi út kapcsán.

A hirdetmény kiegészítő (feltételes) mennyiségként megjelöli a fentiekben rögzített feladatok ellátását további tervezetten 381 km gyorsforgalmi hálózati elem tekintetében.

ÚtépítéskoncesszióTHEMIS Magántőkealapautópályagyorsforgalmi utak

Hírlevél

Hirdetés