2024.07.20, Szombat
Mindössze hat nap alatt telepítették a 33-as négysávosításánál a forgalomelválasztó elemeket
Fotók: SW Umwelttechnik Magyarország Kft.

Mindössze hat nap alatt telepítették a 33-as négysávosításánál a forgalomelválasztó elemeket

magyarepitok.hu

2023.12.12. 08:01

Összesen 300 db Rebloc-elem került legyártásra, amelyek előnyei önmagukért beszélnek: a rendszer nagyszerűségét egyre több partner ismeri fel és veszi számításba.

-Az alábbi szakmai beszámolót Danev György, közlekedésépítési szakreferens írta-

Az SW Umwelttechnik Magyarország Kft. beszállítóként megkerülhetetlen résztvevője a múlt évtized közepe óta zajló nagyszabású infrastruktúra-korszerűsítési programoknak, amelyek gyorsforgalmi utak építését, vasútvonalak rekonstrukcióit és komplex hídépítési projektek megvalósítását irányozzák elő. A Debrecen melletti Északnyugati Gazdasági Övezetben a folyamatban lévő óriásberuházás megindítása óta van jelen cégünk, mely éppúgy kiemelt jelentőséggel bír vállalatunk életében, mint amilyen lényeges szerepet játszik a régió integrált településfejlesztési stratégiájában.

Az ÉNYGÖ térségében a korábbi években elvégzett közútfejlesztésekhez elsősorban közlekedésépítési üzletágunk fő tevékenységi körével, a földművek és az útburkolat víztelenítéséhez szükséges előregyártott beton és vasbeton termékekkel, tehát átereszekkel, meder- út- és térburkolatokkal, aknaelemekkel, illetve keresztcsatorna-kivezetésekhez nélkülözhetetlen surrantó- és szivárgó elemekkel járultunk hozzá. Idén azonban újabb határkőhöz érkeztünk: a Strabag Építőipari Zrt. és a Ke-Víz 21 Zrt. kivitelezésében épített 33. sz. főút 2x2 sávosításának két szakasza forgalomtechnikai kihívásokkal is kecsegtetett.

A feladat természetesen nem volt ismeretlen számunkra, hiszen a kiviteli tervben és a műszaki leírásban deklarált követelmény, a két forgalmi irányt 3 és fél km hosszban elválasztani hivatott közúti forgalomterelő elemek gyártása ágazatunk legfőbb szegmenseinek egyike. A köznyelvben - az amerikai szabványból átvett - New Jersey profilként ismert elemtípust Rebloc márkanév alatt hivatalos licensz alapján gyártja és kivitelezi társaságunk, különböző visszatartási fokozatú rendszereink olyan nagy volumenű beruházások sikeres lezárását segítették elő, mint az M0 autóút M6 autópálya és 51. sz. főút közötti szakaszának felújítása, a 47. sz. főút Algyő-Szeged szakasz rekonstrukciója vagy az 54. sz. főút M5 autópálya és 5. sz. főút közötti szakaszának négynyomúsítása. 

Az egymásba kapcsolt Rebloc-elemek alkotta vonalas forgalomtechnikai létesítmény a leghatékonyabban telepíthető, alakítható és javítható rendszer a magyar piacon, ami a legmodernebb európai normákhoz, előírásokhoz és biztonsági tényezőkhöz való megfeleléssel teljesíti a mindenkori kritériumokat. 

A 33. sz. főút 100+800 - 103+009,49 km szelvényei közötti szakaszának vonatkozásában figyelembe kellett vennünk a műszaki ütemterv és a szakaszos forgalomba helyezés sajátosságait, illetve dinamikáját, a kivitelező megrendelő Strabag Építőipari Zrt-vel való folyamatos párbeszéd, a közös erővel finomított és véglegesített műszaki tartalom meghatározása mindazonáltal lehetővé tette, hogy a legoptimálisabb megoldás valósuljon meg. A projekt 56 cm talpszélességű, 80 cm magas, 4 és 8 méteres hosszúságú H2W5-ös feltartóztatási fokozatú, szimmetrikus keresztmetszetű vízáteresztő elemeket kívánt meg, míg az egymástól körforgalmi csomópontokkal elválasztott szakaszok lezárását 4 méteres rámpás lefuttató elemekkel kellett megoldani.

A telepítést négy ütemben bonyolítottuk le: az első etapot 2023. augusztus 7-én a déli bekötőút és a 108-as vasútvonal felett átívelő II.B.1 jelű híd próbaterheléséhez igazítva végeztük el, míg a további három szakasz kivitelezése a pályaszerkezet készültségi fokának függvényében október 6. napjáig történt meg. Összesen 1852 fm hosszban 300 db Rebloc-elem került legyártásra, a beépítéshez mindössze hat munkanapra volt szüksége összeszokott csapatunknak a megrendelő legnagyobb megelégedésére. A mennyiség, a minőség, az idő és az effektivitás arányáról az itt elért eredmények is kiválóan tanúskodnak. A Rebloc előnyei minden szempontból önmagukért beszélnek, a rendszer nagyszerűségét egyre több partnerünk ismeri fel és veszi számításba. Ennek köszönhetően kivitelezéseinket a 2024-es év elején a 33-as főút Ke-Víz 21 Zrt. által négysávosodó szakaszán folytatjuk.

Galéria

Útépítés33-as főútSW Umwelttechnik Magyarország Kft.Debrecen