2024.06.24, Hétfő
Évtizedek óta várt árvízberuházások indultak a Közép-Dunántúlon
fotó: valivolgy.ovf.hu

Évtizedek óta várt árvízberuházások indultak a Közép-Dunántúlon

magyarepitok.hu

2018.09.27. 12:12 - Antal Zsófia

A Szabadics és a Mészáros és Mészáros munkájának köszönhetően hamarosan a Szent László patak és a Váli-víz mentén élők is fellélegezhetnek.

Hirdetés

Két fontos, összesen 5,1 milliárd forint értékű vízgazdálkodási projekt indult el a Közép-Dunántúlon, a Környezeti- és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében. A beruházások részleteit Bicskén, a nyitórendezvényen ismertették a beruházó Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KÖDUVIZIG) munkatársai, valamint a projekteket kivitelező cégek képviselői.

A Szent László patak rehabilitációját a Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. valósítja meg 1,5 milliárd forintból. Dr. Csonki István, a KÖDUVIZIG igazgatója elmondta, hogy a vízgyűjtő terület dombvidéki jellege miatt a patak medre gyorsan feliszapolódik, ami hátrányosan hat a vízszállító képességre. Ezen kívül az éghajlatváltozás okozta heves csapadékhullások miatt az elmúlt években háromszor volt szükség helyi vízkárelhárítási készültségre és védekezésre a patakmenti településeken.

A képre kattintva galéria nyílik! (fotók: Bernát Benjámin / magyarepitok.hu)

 

30 éve nem történt jelentős karbantartás

A patak átfogó karbantartására utoljára 1985-88-ban került sor, azóta csak kisebb rendezési munkákat végeztek, 2014 óta pedig egyáltalán nem történt ilyen jellegű munkavégzés a területen. A mostani mederrendezés hiányában a mezőgazdasági- és a belterületeket is minden évben veszélyeztetnék a levonuló árhullámok.

A projekt célja tehát a csapadékvíz helyben tartása, a felszíni vízlevezetés, a lefolyás lassítása és a dombvidéki kisvízfolyások hozamának egyenletesebbé tétele a hasznosítási lehetőségek együttes megteremtésével. A patak jelentős mezőgazdasági vízigényt elégít ki duzzasztásos vízkivételi formában, azonban a duzzasztók állapota leromlott, ezek felújítása és átépítése is megvalósul most.

A Szabadics Zrt. által kivitelezett fő projektelemek a következők:

 • mederrendezés,
 • Bicske belterületének árvízvédelmi fejlesztése,
 • fenntartó sávok jókarba helyezése,
 • híd átépítés, műtárgyépítés és -rekonstrukció,
 • növényzettelepítés, parti zonáció helyreállítása,
 • monitoring rendszer fejlesztése, eszközbeszerzés.

Kovács Tamás, a Szabadics Zrt. vezérigazgatója kiemelte, minden alkalommal szép kihívásnak tekintik, amikor mélyépítő cégként természetvédelmi és vízrendezési feladatot kapnak, ezért igyekeznek nagy felelősséggel elvégezni azt az itt élő őshonos halak érdekében is. Jelenleg a tervezés és az engedélyezés zajlik egy folyamatos monitoring tevékenységgel párhuzamosan, melynek keretében a fennálló állapotot mérik fel. A tél folyamán Martonvásár környékén kiépítik a rőzseműveket, majd tavasszal kezdődnek a nagyobb munkálatok.

A projekt befejezésének tervezett ideje 2021. március 15., megvalósítása közel 35 ezer ember árvízvédelmi biztonságát szolgálja majd.

Kovács Tamás, a Szabadics Zrt. vezérigazgatója

 

A Váli-víz hasonlóan súlyos problémáit is orvosolják

A másik, 3,6 milliárd forint értékű munkát, azaz a Váli-völgy vízrendezési feladatait a Mészáros és Mészáros Kft. kivitelezi. A fő cél ez esetben az 55,5 km hosszú Váli-víz vízszállító képességének helyreállítása, mivel teljes körű rendezésére utoljára 1974-76-ban került sor, s mára a meder itt is jelentősen feliszapolódott. Ezt a vízfolyást azonban a rövid idejű, intenzív csapadékok okozta talajeróziós problémák és a műtárgyak rossz állapota is sújtja. Mindez jelenleg komoly árvízvédelmi problémákhoz vezet mind a mezőgazdasági, mind a lakott területeken. Ezen felül fokozott társadalmi igény van a meder természetes jellegének helyreállítására is.

A projekt várható eredményei:

 • mederrendezés mintegy 37 km, mederkorrekció mintegy 450 m hosszúságban,
 • a Váli záportározó megépítése, ahol a szükség esetén időszakosan betározható vízmennyiség 270.240 m3 lesz,
 • a tározók megépítésével / átalakításával és a meder-rehabilitációval 7 településen nő az árvízi biztonság és csökken a helyi vízkár-veszélyeztetettség,
 • a Válon és Baracskán megépülő eróziós műtárgyak csökkentik a vízfolyás hordalék terhelését,
 • a Váli-víz három szakaszán (Alcsútdoboz Felsőrét, Füzesi rét és Alsórét) lehetővé válik vizes élőhely kialakítása,
 • növényzettelepítés, parti zonáció helyreállítása mintegy 25 km hosszúságban.

Halmi Tamás, a Mészáros és Mészáros Kft. ügyvezetője örömtelinek nevezte, hogy a cég otthonos környezetben dolgozhat, mivel a Vál völgyében van a székhelyük és több mint száz alkalmazottjuk ide valósi. Jövő év elejéig tart a kiviteli tervek véglegesítése és a projektiroda felállítása, utána indul a tényleges kivitelezés. A projekt befejezésének tervezett időpontja: 2021. június 30.

Galéria

Szabadics Zrt.VízgazdálkodásKörnyezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)árvízvédelemOrszágos Vízügyi FőigazgatóságMészáros és Mészáros Kft.BicskekotrásVál

Hírlevél

Hirdetés