2024.05.18, Szombat
Kormányközi megállapodásokat javasol az ÉVOSZ a külföldi munkavállalók létszámával kapcsolatban

Kormányközi megállapodásokat javasol az ÉVOSZ a külföldi munkavállalók létszámával kapcsolatban

magyarepitok.hu

2023.06.13. 11:01 - Hegedűs Gergely

A szövetség üdvözölte a vendégmunkások alkalmazásának újraszabályozását, de az építőipar sajátos foglalkoztatási jellegére tekintettel külön ágazati szabályozást javasol.

Hirdetés

Az építőipari vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásának szabályozását sürgeti az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ). A szervezet közleménye emlékeztet, a Parlament idén május 31-én tárgyalta „A vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról” szóló törvényjavaslatot, melynek hatályba lépése november 1-jére datálódik.

Az összegzésben hangsúlyozzák, indokoltnak és időszerűnek tartják az újraszabályozást törvényi és végrehajtási szinten, ugyanakkor az általános törvényi szabályon belül, tekintettel az építőipar sajátos foglalkoztatási jellegére és helyzetére, külön ágazati szabályozást, ágazati kikötéseket javasolnak.


Számos extra tényező befolyásolja az ágazatban a foglalkoztatást

A fenti álláspontot részletesen meg is indokolták: eszerint az építőipar a többi ágazattól eltérően nem telepített ágazat, az építőiparban dolgozók változó munkahelyen végzik tevékenységüket, a vállalkozások egyszerre több helyszínen foglalkoztatják munkavállalóikat.

A szerződésállomány függvényében a munkaerőigény folyamatosan, egy éven belül is változhat, alapszakmánként is folyamatosan változó a szakmunkások és mérnökök iránti igény.

A folyamatos foglalkoztatást az időjárási viszonyok is erőteljesen befolyásolhatják. A foglalkoztatás vállalkozási szerződések keretében történik, jellemzően csoportos foglalkoztatás formájában valósul meg, az alvállalkozói rendszerekben jelen van a bérmunkás foglalkoztatás is, a munkaerő-kölcsönzés rendszere azonban nem kiforrott. Jelentős költséget ró a vállalkozásokra a foglalkoztatottak munkahelyre való szállítása és elszállásolása. A foglalkoztatás időtartama is változékony, a pót- és többletmunkák általában meghosszabbítják az időszakot. Az építőipar alapvetően nem exportorientált, a belföldi piacon foglalkoztat, így a piacvédelem iránti igény fokozottan érvényesül.


A magyarországi székhelyű cégeknek adnák meg a lehetőséget

A vendégmunkások foglalkoztatása egyszerre kell, hogy szolgálja a piacvédelmet és a hatékonyság javítását - írja a beszámoló. Ezért az ÉVOSZ szerint fontos,

hogy az építőiparban vendégmunkás foglalkoztatására kedvezményezett csak magyarországi székhelyű, főtevékenységénél fogva csak építőipari, regisztrált vállalkozás lehessen.

Az ÉVOSZ relációs kormányközi megállapodásokat is javasol (többek között Törökországgal, Kínával, Moldovával, Fehéroroszországgal), melyben rögzítik, hogy az adott években (pl. két év) havi átlagban hány külföldi munkavállaló magyarországi foglalkoztatására nyílik lehetőség. E megállapodásokban a vállalkozási szerződés keretében, munkaerő-kölcsönzés formájában történő, szervezett munkavállalás legyen a meghatározó, miközben az egyéni munkavállalás lehetőségét is biztosítja.


Így akadályoznák meg a kontingenskeret túllépését

További javaslatuk, hogy egy-egy harmadik ország kontingens keretét egy kijelölt Kormányhivatal kezelje egész Magyarország területére. "A létszámkontingens kihasználását a megállapodás aláírói évente tekintsék át" - hangsúlyozza a közlemény. "Az éves kontingenskeret esetleges túllépésének megakadályozása érdekében a munkaügyi kormányzat tartsa fenn a jogot a munkavállalási engedélyek kiadásának azonnali beszüntetésére, amennyiben a túllépés veszélye fenyeget. A kontingenskeret túllépése vonja maga után azt is, hogy a kereten felül kiadott munkavállalási engedélyek számával a következő elszámolási időszak kontingenskerete csökken. A kontingenskeretek betartásáért a megállapodást aláíró magyar fél által kijelölt szervezet legyen a felelős."

Az ÉVOSZ ugyanakkor azt is szorgalmazza, hogy az építőiparnak legyen elkülönített alkontingense, melyben az építőipar munkaellátottságának függvényében évente pontosított, aktualizált relációs létszámkontingensek legyenek meghatározva. Az alkontingensbe a TEÁOR jegyzék alapján kerüljenek be az építőipari szolgáltatások és a mérnöki tevékenységek.


A külföldiek bérfeltételeit és szabadságnapjait is rendezné az ÉVOSZ javaslata

A tervezet azt is tartalmazza, hogy a vendégmunkás törvény hatálya alá eső munkáltatók munkavállalóik részére a magyarországi foglalkoztatás során kötelesek legyenek biztosítani az előírt garantált bérminimumot, a törvényileg előírt valamennyi javadalmazást, valamint az előírt szabadságnapokat és az e napokra járó javadalmazást.

A foglalkoztatott vendég-munkavállalók bérezési feltételei ne legyenek kedvezőtlenebbek az ugyanolyan vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott magyar munkavállalók bérfeltételeinél.


Az ÉVOSZ felajánlotta szakmai segítségét a szempontrendszer kidolgozásához  

A törvény betartásának ellenőrizhetősége érdekében az ÉVOSZ fontosnak tartja, hogy a jogszabály bejelentési kötelezettséget írjon elő az építőiparban foglalkoztatott külföldi munkavállalók esetében. A munkáltatók legyenek kötelesek a foglalkoztatás megkezdése előtt írásban bejelenteni az illetékes Kormányhivatalnak a törvény hatálya alá tartozó munkavállalók adatait, a magyarországi foglalkoztatás kezdési időpontját és várható hosszát, a foglalkoztatás helyszínét, a foglalkoztatással összefüggő okmányok tárolásának (bérlisták, munkaóra-nyilvántartás) helyét, valamint a magyarországi foglalkoztatás felelős megbízottjának vagy képviselőjének nevét. A szabálysértéseket a törvény pénzbírsággal szankcionálja.

A szervezet elnökeként Koji László felajánlotta az ÉVOSZ közreműködését a kontingensfelhasználás, -elosztás szakmai szempontrendszerének meghatározásában és a kontingens kezelésében, valamint Érdekegyeztető Fórum működését javasolja.

Iparági hírekÉVOSZ

Hírlevél

Hirdetés