2024.05.25, Szombat
Már keresik a komáromi új Duna-híd kivitelezőjét
komarom.hu

Már keresik a komáromi új Duna-híd kivitelezőjét

ted.europa.eu

2016.09.27. 10:27 - Antal Zsófia

A 600 méter hosszú, Észak- és Dél-Komáromot összekötő közúti híd kivitelezésének közbeszerzési eljárása folyamatban van. Építése a jövő évben kezdődhet meg, az átadása pedig 2019-re várható.

Hirdetés

A Komárom és Komárno határán építendő közúti Duna-hídon átvezető útszakasz a magyar oldali 1. sz. főutat köti majd össze a szlovák oldali 63. sz. főúttal. Az új közúti híd iránti igény már évtizedekkel ezelőtt felmerült, hiszen erősítené a gazdasági és kulturális kapcsolatokat a felvidéki magyarság egyik legnagyobb központjával, emellett tehermentesíti majd a belvárosok átmenő forgalmát és a meglévő Erzsébet-hidat.

A Tenders Electronic Daily-n kedden megjelent az építésére kiírt közbeszerzési felhívás, melyet a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) tett közzé.

A dokumentum alapján a kivitelezőnek 600 méter hosszú, egy pilonos, ferdekábeles szerkezetet kell építenie. A pilon a ferdekábeles hidak tartószerkezeti eleme, a híd pályaszerkezete erre van felfüggesztve, a kábelekről érkező erőt az alépítményekre közvetíti. A komáromi híd esetében a 2070 tonnás pilon acélból készül majd, és aszimmetrikus elrendezésű lesz: a keresztirányban a híd fölé hajló pilont a híd befolyási oldalán állítják fel. Magassága a pálya felett 94,5 méter.

A 20,4 méter széles híd öt nyílásából három a meder fölé, kettő pedig a szlovák oldali ártérre kerül. Az autók 11,5 méter széles pályát kapnak, míg a befolyási oldalon 1,8 méter széles gyalogjárdát, a kifolyási oldalon 2,5 méter széles, kétnyomú kerékpárutat terveznek. Az egyedi szerkezet miatt a pilon és kábelek díszkivilágítást kapnak, emellett közvilágítás, légiakadály jelzőfény, hajózási jelzőfény és üzemi belső világítás kiépítésére is sor kerül.

 

A hídhoz vezető útszakaszok is bővülnek

A magyar oldalon egy 1,3 km hosszú út is kiépül, csatlakozva a már megépült 131 sz. főúthoz (Komárom déli elkerülő útja). Ezen a szakaszon két körforgalom és két kisebb híd lesz, az egyik az ipartelepi kerékpárút felett, a másik a Koppány vezér út felett. Akárcsak a Duna-hídnál, a forgalomba helyezés a csatlakozó útszakaszok esetében is 2019 őszére várható.

Magyarország és Szlovákia közösen eredményes pályázatot nyújtott be a híd és a hozzá csatlakozó útszakaszok uniós forrásból történő megvalósítására. A beruházás koordinátora Magyarország, a fejlesztés a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a szlovák Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztérium megbízásából a NIF és a Slovenska správa ciest (SSC) Szlovák Közútkezelő Társaság beruházásában valósul meg, 85% uniós és 15% hazai forrás felhasználásával. Elkészülte után Magyarország és Szlovákia osztatlan, közös tulajdonát képezi majd.

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF)ÚtépítéshídépítésKomárom

Hírlevél

Hirdetés