2024.02.27, Kedd
Kérdések a Lánchíd felújítása kapcsán
Fotó: Dernovics Tamás/magyarepitok.hu

Kérdések a Lánchíd felújítása kapcsán

magyarepitok.hu

2021.02.16. 08:01 - Hegedűs Gergely

Tételről tételre indokolt a Lánchíd felújításának árváltozása, ráadásul az építőiparban jártas olvasók számára egyetlen meglepő részlete sincs. Most megpróbáljuk az ágazatot kevésbé ismerők számára is világossá tenni az okokat. Az elemzéshez az egyik legilletékesebb szereplőt hívtuk segítségül: az árajánlatokat kidolgozó vállalat vezérigazgatóját, Sal Lászlót.

Hirdetés

Hetek óta témát szolgáltat a magyar sajtónak a Lánchíd felújításának eredményes közbeszerzése, amely nyomán a hídépítésben hetvenéves hagyományokkal bíró, magyar tulajdonú A-Híd Zrt. végezheti el a régóta esedékes felújítási munkálatokat. A cég az elmúlt 10 évben mintegy 532 milliárd forintnyi, nyílt közbeszerzési eljárásban elnyert beruházásnak volt részese. A Lánchíd projektet számos  bírálat érte amiatt, hogy a nemrég aláírt szerződés szerinti ár mintegy 5 milliárd forinttal drágább, mint a korábbi, eredménytelenül zárult tenderen érkezett legolcsóbb árajánlatnak a hídfelújításra vonatkozó része. A két közbeszerzés során meghatározott szerződéses feltételek között is van eltérés.

Miután a szóban forgó akkori ajánlatot és a mostani nyertes ajánlatot is az A-Híd Zrt. tette, kézenfekvő volt, hogy a különbségek okáról a vállalat vezérigazgatóját, Sal Lászlót kérdezzük.

Mondhatjuk, hogy a Lánchíd felújítása már az első, 2018-as tender kiírása óta kiemelt figyelmet kapott a médiában. Meglepődtek?

Mi örülünk annak, hogy a közvéleményt foglalkoztatja a Lánchíd felújítása, hiszen nemcsak egy szimbolikus építményről van szó, hanem egy olyan hídról, amely közlekedési szempontból is a hétköznapjaink fontos része. Természetes, hogy egy ilyen történelmi jelentőségű építmény rekonstrukciója minden magyar ember érdeklődésére számot tarthat. A Lánchíd képe ott van a 200 forintos érméken, része a világörökségi látképnek, és tudjuk azt is, mennyi személyes élmény és emlék kötődik hozzá. Ezért is örülünk annak, hogy a projekt valamennyi résztvevőjének az a szándéka, hogy a beruházás transzparens legyen, és a felújításról folyamatosan tájékoztassuk a közvéleményt. A Lánchíd központi elhelyezkedése miatt ráadásul a budapestiek „testközelből” is végigkövethetik majd a munkálatokat.

Abban mindenki egyetért, hogy a Lánchíd felújítása halaszthatatlanná vált. A pályázat elbírálása óta eltelt időben az árazás körül bontakozott ki vita.

A számháborúktól tudatosan távol tartjuk magunkat. A Hídépítő csoport több mint 70 éve létezik. Ezalatt megtanultuk, hogy az a legbölcsebb, ha kivitelezőként csak arra koncentrálunk, hogy a feladatainkat határidőben, a jóváhagyott tervek szerint és a vállalt, lehető legjobb minőségben végezzük el .

Összeségében elmondható, hogy a 2019-ben és a 2020-ban kiírt közbeszerzésen is mi adtuk a legjobb ajánlatot. A projekt kivitelezésére végül nettó 18,8 milliárd forintért szerződtünk. Ehhez természetesen hozzáadódik még a jogszabályok által is előírt műszaki ellenőr, a hatósági és szakértő díjak és a független labor költsége mellett a kötelező 10%-os tartalékkeret is.

Most itt az alkalom, menjünk végig a leginkább vitatott tételeken!

Mivel az elnyert beruházás és a korábbi kiírások műszaki részletei is nyilvánosan hozzáférhetőek, a szakemberek számára eddig is világos volt, milyen változások történtek a szerződéses kritériumokban és műszaki tartalomban.  A pályázati kiírások részleteinek meghatározása pedig nyilván a kiírók és nem a kivitelezők kompetenciája.

Felmerült például, hogy a kivitelező számára túlságosan kedvezőek lennének a feltételek. Ha az előleget nézzük: az első tenderben 5%, maximum 75 millió forint szerepelt, ami a piaci átlaghoz képest szokatlanul alacsony érték. Az új kiírásban már 20% van, ami megegyezik a legtöbb nagy állami , önkormányzati kiíró gyakorlatával, a magyar nagyberuházások során ugyanis rendre 20 és 50% közötti előleg a megszokott. Az előleg visszafizetésére eközben feltétel nélküli bankgaranciát kell adnunk, tehát a megrendelő számára semmiféle kockázattal nem jár a kifizetése. A közvélemény számára részletkérdés, de emellett a nagy állami projekteknél szokásos havi számlázás helyett úgynevezett mérföldköves számlázást alkalmaznak: eszerint mindössze hat darab számlát bocsáthatunk ki a 30 hónap alatt, a végszámla értéke pedig 25 százalék lesz.

Mi a helyzet az „ötmilliárd forintos” különbözettel, ami a sajtóban megjelent?

Ebben az esetben eleve egy bruttó összegről van szó, ami nemcsak a kivitelezői költségeket, hanem a 27%-os ÁFÁ-t a 10%-os tartalékkeretet is tartalmazza! Egyébként mi is láttuk a sajtóban megjelent dokumentumokat, és azokból az derült ki, hogy a félreértéseket nagyrészt két dolog okozta.

Egyrészt nem vették figyelembe, hogy a két kiírás között eltelt időszakban a Lánchíd műszaki állapota sajnos tovább romlott (a gyors állagromlás miatt a szakértők arra már évekkel korábban felhívták a figyelmet, hogy a beruházás elodázása évről évre jelentősen növeli a költségeket – a szerk.). Ez a felhasznált anyagmennyiség növekedésével is jár: többek közt több acélszerkezetet és erősebb korrózióvédelmet kell alkalmaznunk.

Emellett figyelmen kívül hagyták azt is, hogy a 2019-es tender becsült költségeinek a Lánchídra vonatkozó oszlopa, illetve az ahhoz kapcsolódó műszaki tartalom nem fedi le a 2020-as kiírás tételeit. Számos olyan elem van például, ami korábban a Széchenyi István téri munkálatoknál szerepelt, de a mostani projektnek része lett. Bár a pesti oldalon a villamosaluljáró fejlesztése most nem tartozik a feladataink közé, de az afölötti útépítést, elektromos munkákat és díszkivilágítást, illetve a közvilágítás korszerűsítését el kell végeznünk – ez mind plusz tételként jelentkezik, ha összevetjük a két tendert. Mindezek mellett új munkarész a pesti hídfőnél levő, a Széchenyi István teret körülvevő nagy körforgalom fejlesztése, amelynek köszönhetően a híd felé eső része teljesen megújul. Jelentősen nőtt tehát a megvalósítandó feladatok köre.

Lapunk többször foglalkozott már az építőipar nagy projektjeit menet közben döntően befolyásoló árváltozásokkal, ez mennyire érintette ezt a fejlesztést?

Számottevő mértékben, miután nekünk a hozzávetőleg 10 százalékos építőipari inflációt is be kellett áraznunk a második árajánlatunkba. Ehhez tudni kell, hogy az ágazatban egy év alatt az ITM rendeletben szabályozott, úgynevezett minimális rezsióradíj növekedése 12,7 százalékos volt, miközben az anyagárindex csaknem 8 százalékkal nőtt. A hídépítésben létfontosságú acél anyagára például tavaly november óta 40 százalékkal emelkedett. Ugyanakkor ide tartozik az euró árfolyam-változása is, ami a két ajánlat beadása között eurónként 30 forintos különbséget jelentett. Tehát ugyanazt tapasztaltuk nagyobb léptékben mint amit bárki, aki építkezést vagy felújítást tervezett „kicsiben”: miközben a felújítandó építmény állapota romlott, drágultak az alapanyagok, és a hozzáértő szakembereknek, alvállalkozóknak is többet kell fizetnünk.

Tegyünk itt egy rövid kitérőt, mert cégüket a tulajdonában levő Ganz Híd-, és Acélszerkezet Zrt., valamint a Híd csoport referenciái közé tartozó Megyeri híd miatt „elővették” a napokban. Erről mi a véleménye?

A Megyeri híd építése körüli időszakban többször is sajtótájékoztatókon informáltuk a nyilvánosságot. Több mint egy évtizeddel később az akkori eseményekhez már semmit nem lehet hozzátenni. A legutolsó információt épp az Önök 2019-ben írt tényfeltáró anyaga jelentette, amely részletesen foglalkozott az akkori körülményekkel.

Akkor térjünk vissza a Lánchídra. A munkálatok előreláthatóan 30 hónapig tartanak, a híd 18 hónapig a forgalom elől teljesen elzárt munkaterület lesz. Komplex feladat áll Önök előtt a következő időszakban, hol tartanak az előkészületek?

A kivitelezési ütemterv hamarosan elkészül, és a független mérnök jóváhagyása után válik véglegessé. A fejleményekről a BKK folyamatosan tájékoztatja majd a közvéleményt.

Cégünknek nagy gyakorlata van az ilyen összetett feladatok kivitelezésében. Több száz hídprojekttel a hátunk mögött azzal is tisztában vagyunk, hogy egy mérnökember életében egyszer-kétszer van csak lehetőség arra, hogy részese legyen egy ilyen presztízsű beruházásnak. A Lánchíd felújítását ennek megfelelő súllyal, kiemelten kezeljük.

AktuálisinterjúhídépítésA-Híd Zrt.Lánchíd

Hírlevél

Hirdetés