2024.06.17, Hétfő
M3-as metró: az építmény lényeges eleme a minőség
Erdei Mihály/magyarepitok.hu

M3-as metró: az építmény lényeges eleme a minőség

magyarepitok.hu

2022.10.24. 19:23 - Bíró Beáta

Számos minőségellenőrzési vizsgálatot követel az M3-as metró felújítás projektje az alagútban.

Hirdetés

Egy kívülálló nem is gondolná, de az M3-as metró felújításához kapcsolódó vasútépítési munkálatok során több mint 100 féle minőségellenőrzési vizsgálatot kell elvégezni. A Swietelsky Vasúttechnika Kft. szakemberei és az erre megbízott alvállalkozók a legmagasabb szakmai színvonalon tesznek eleget ezeknek az előírásoknak. Mivel ezek sorba vétele meglehetősen hosszúra nyúlna, a folyamatot terveink szerint két cikkben mutatjuk be.

 

A mostani, első részben az egyes mintavételi, vizsgálati munkákat ismertetjük. Ezek fontosságáról és részleteiről Ludvigh Eszter okleveles közlekedésépítő-mérnök, a Swietelsky Vasúttechnika Kft. technológusa, a projekt minőségbiztosítási vezetője tájékoztatta lapunkat. A második részben pedig a különböző elektrotechnikai mérésekbe nyújtunk betekintést, és röviden ismertetjük, hogyan ellenőrzik a több ezer helyen végzett alagútszigetelést.

 

Legalább 25 vizsgálat készül egy ilyen keresztmetszetben
Fotó: Erdei Mihály/magyarepitok.hu

 

Mi is az az MMT?

Közbeszerzési nagyberuházások során a minőségellenőrzés alapvetően a kivitelező által tervezendő folyamat, amely során harmonizált EU szabványoknak, országos vagy ágazati szabványoknak, illetve sok esetben vállalati előírásoknak kell megfelelni.

A minőség nem más, mint az előírásoknak való megfelelés, a használatra való alkalmasság, és a vevő igényeinek való megfelelés. Ezért valamennyi építőipari projekt minden építményét érinti minőségellenőrzés, amely célja a mű jóságának mérésekkel, vizsgálatokkal történő számszerű kimutatása, építés közbeni és utáni állapotban.

 

Sínminősítés
Fotó: Swietelsky Vasúttechnika Kft. 

 

A tervezés lényegi megnyilvánulása a jól ismert MMT, Minőségbiztosítási- és Mintavételi Terv, amelyet adott építési munka megkezdése előtt - az ajánlati dokumentáció műszaki előírásaival és a szabványok követelményeivel összhangban, a vonatkozó technológiai utasítással és az építményhez használt építőanyagok anyagbemutatásaival együtt - jóvá kell hagyatni. Ebben a folyamatban közreműködik a mérnök, a megrendelő és az üzemeltető.

 

72 MMT-t használnak annak igazolására, hogy az építmény megfelelő  

„Az MMT tulajdonképpen a megfelelő minőség elérésére irányuló, annak igazolására szolgáló mintavételi- és vizsgálati terv, amely alkalmas a kész építmény megfelelőségének igazolására, és a projektrész vagy a teljes építmény műszaki átadás-átvételére elkészülő minősítési dokumentáció alapja” – részletezi Ludvigh Eszter mérnök, és kiemeli: „egy projekt során nagy számú MMT is készülhet, mert eleve szakáganként és építmény részenként eltérő elvárások vannak. Az M3-as metró felújítási projekten például 72 db MMT-t használunk aktívan. A minősítő vizsgálatokat alapvetően a mérnök jelenlétében vagy felügyelete mellett végezzük.”

 

Nyomtávolságmérés
Fotó: Swietelsky Vasúttechnika Kft. 

 

A vizsgálatok egy része geodézia felmérésen alapul, ennek során vastagságokat, szélességeket, oldaleséseket, tehát különféle dimenziókat mérnek fel és feleltetnek meg a tervi méreteknek. Szintén geodézia minősítő munka a kész vágány geometria felmérése, ami az M3-as metró felújítási projekten a szeptember végi cikkünkben ismertetett Trimble Gedo rendszerrel történik.

A minősítő vizsgálatok másik, nagyobb halmaza különböző szakirányú vizsgálat. Ezek egy részét a helyszíni, képzett személyzet végezheti. Hogy csak néhány példát említsünk: hegesztések ellenőrzése geometria és UH vizsgálattal, síndőlés felmérése, kitérők alapvető méreteinek bemérése, űrszelvénymérés, festékvastagság mérés, vízlefolyási vizsgálat, vízvezeték cső horonymérése.

Van egy harmadik, fontos méréstípus: „az ellenőrző mérések jelentős részét teszik ki az akkreditált laboratóriumok segítségével készített vizsgálatok. Ezek olyan mérések, amelyeket kizárólag az adott előírt vizsgálatra jogosult, akkreditált, megfelelő szakembergárdával, műszerezettséggel és laboratóriumi háttérrel rendelkező cégek végezhetnek. Az akkreditációt adott területekre megszerző cégek státuszát, az akkreditáció érvényességét a Nemzeti Akkreditációs Hatóság honlapján is lehet ellenőrizni, illetve adott feladat elvégzésére jogosult céget itt lehet keresni.”

 

Alátömedékelő anyag mintavétele
Fotó: Erdei Mihály/magyarepitok.hu

 

Mint Ludvigh Eszter elmondta: minden vasútépítési munka során szükség van egy olyan technológiai laboratóriumra, amely helyszíni mérésekkel földművek tömörségét és teherbírását tudja minősíteni, valamint a helyszínen vett mintákat a laboratóriumban geotechnikai vizsgálatoknak tudja alávetni. Ezek a laborok általában kőanyag halmazok elemzésére is akkreditáltak, így a vasúti pálya meghatározó elemén, a zúzottkövön is minden minősítő analízist el tudnak végezni. A Swietelsky Vasúttechnika Kft. kiemelt partnere az EULAB Kft., ahol az eddig felsoroltakon túl beton- és aszfalt vizsgálatokra is fel vannak készülve.

 

Betonterülés mérés
Fotó: Swietelsky Vasúttechnika Kft. 

 

„Az M3-as metró felújítási projekt során ez utóbbira nem volt szükség, viszont többféle betont teszteltek nekünk, a teljesség igénye nélkül pl. kitérőbetont, pályabeton javítás anyagát, főszellőzők szerkezeti betonjait. Közreműködésükkel, alvállalkozói szakemberek bevonásával végezzük a betonjavítások felszakító vizsgálatát és a sínleerősítés alátömedékelő anyagának laboratóriumi habarcsvizsgálatát is.”

 

Különleges helyzetekben szakértők bevonása is szükséges

Számos indok lehet egy nagyberuházás során, amikor szakértőket kell bevonni, akik szakvélemény formájában adják meg észrevételeiket, javaslataikat. Az M3-as metró felújítási projekten a legkiterjedtebb ilyen jellegű vizsgálat magára az új vágányra, a sínleerősítési rendszerre irányult. Ennek elfogadtatásában és további vizsgálatában a BME Építőmérnöki Kar Pályaszerkezeti Laboratórium és a Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar Szerkezetvizsgáló Laboratóriuma vett részt.

 

Fotó: Erdei Mihály/magyarepitok.hu

 

Egészen más területen vizsgál a Vibrocomp Kft., akik zaj- és rezgésmérésre vannak akkreditálva és feladatuk a projekten az átépülő metró vágányra előírt rezgéscsillapítási érték megállapítása, valamint a problémás épületekben történő zaj- és rezgéscsillapodás mértékének kimutatása.

Mint azt cikkünk elején is jeleztük, a következő részből megtudhatják, milyen vizsgálatokat igényelnek a metróalagútban az elektromos munkák, mi is az az EPH, illetve hogyan ellenőrzik a metró biztosítóberendezését. Arról is ejtünk szót, miért fontos napjainkban a fotókkal való dokumentáció a kivitelezések során.

Galéria

M3-as metróSwietelsky Vasúttechnika Kft.BKVBudapestmetrófelújításmetrófejlesztés

Hírlevél

Hirdetés